Cubakrisen | SRP

Abstract:
This paper investigates the Cuban Missile Crisis, the nuclear missiles importance for the crises and how close the world was to a world-embracing nuclear war.

The intensions of USA and USSR are explained and it is concluded why the missiles on Cuba presented such a great threat. Relevant literature and sources to this specific topic are used to answer the paper.

An analysis of an exchange of letters between Kennedy and Khrusjtjov shows that the crises was a power play between the two influential nations. The different physical aspects of a rocket are described and the rocket equation is deduced.

In continuation of this, the experimental method is used to perform an experiment with a water rocket in the shape of a cola bottle. The movement of the rocket is found by analysing the data.

Due to numerous sources of error and assumptions, the experiment quite high deviations. The R-12-rockets were extremely powerful and could reach several American city within a few hours from Cuba, and was therefore a huge threat to USA. Several situations during the Cuban Missile Crisis are examined and discussed and it is concluded that the world was very close to a nuclear war.

Indledning
I dette projekt vil der først blive redegjort for Cubakrisen for at få den nødvendige indsigt i den historiske baggrund og selve forløbet. I forlængelse af dette vil kommunikationen mellem USA og USSR blive analyseret med udgangspunkt i en brevudveksling mellem Kennedy og Khrusjtjov.

For at få en bedre forståelse for hvordan en raket virker, vil der blive redegjort for dens fremdrift og raketligningen med udgangspunkt i Newtons tre love og impulssætningen. Der vil også blive redegjort for kraften på en raket under dens opsendelse. En vandrakets bevægelse vil blive undersøgt eksperimentelt i form af et forsøg med en colaflaske.

Sted, hastighed og acceleration vil blive fundet, og sluthastigheden vil blive udregnet teoretisk ud fra raketkraftens varighed. Alle resultater vil blive kommenteret og vurderet.

En afklaring af hvorfor USA så raketterne på Cuba som en så stor trussel, vil blandt andet blive lavet på baggrund af de opstillede raketters styrke og hastighed. Til slut vil det blive diskuteret, hvor tæt verden var på atomkrig under Cubakrisen for at bestemme krisens alvor.

Indholdsfortegnelse
Abstract 1
Indledning 3
Den historiske baggrund for Cubakrisen 3
USA’s opdagelse af missilopstillingen på Cuba 4
Kommunikationen mellem USA og USSR 5
Khrusjtjovs brev til Kennedy den 26. oktober 1962 6
Khrusjtjovs brev til Kennedy den 27. oktober 1962 7
Kennedys brev til Khrusjtjov den 27 oktober 1962 9
Fysikken bag raketten 10
Newtons love 10
Impuls 11
Raketligningen 11
Kraften på raketten 13
Forsøg med vandraket 14
Fremgangsmåde og metoder 14
Resultater og resultabehandling 15
Vurdering af resultater 18
Raketterne på Cuba 19
Et minut i dommedag 20
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bøger 25
Internetsider 25
Bilag 28

Uddrag
Det endte med at stå mellem bombning af missilramperne eller indførelse af blokade af Cuba, hvor den sidste mulighed blev valgt. Den amerikanske befolkning og resten af verden havde ikke kendt til Cubakrisen eller sikkerhedsrådets beslutning før præsident Kennedy den 22. oktober 1962 talte i radio og TV. Det ovale kontor blev lavet om til et lille filmstudie, og Kennedy lagde ikke skjul på noget omkring den farlige situation. Talen blev startet på følgende måde:
Good evening, my fellow citizens: This Government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere.


Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her