Corona | Økonomisk og politisk håndtering | SOP

Indledning
Opgaven er skrevet i fagene international økonomi og samfundsfag. Opgaves hovedemne er den epidemi, der mødte Danmark primo 2020, som selvfølgelig er Coronavirussen.

Coronaepidemien har givet Danmark og verden flere konsekvenser i form af nedlukninger og økonomisk fald. Det at verden har været præget af nedlukninger, hvilket har gjort, at Danmark ikke kan eksportere så meget som normalt.

Udover eksporten til udlandet har nedlukningerne også medført, at flere virksomheder ikke har kunnet tjene penge, hvilket har givet samfundet flere problemer.

Coronaepidemien har fyldt rigtigt meget i Danmark, lige siden virussen kom hertil. Emnet har en virkelig stor relevans, da det er et emne, som er oppe i tiden da, corona stadig fylder meget i dagens Danmark den dag i dag.

Opgaven er opdelt i de taksonomiske niveauer. I den redegørende del beskrives coronaepidemiens påvirkning med særligt fokus på virksomheder og brancher i Danmark.

Indholdsfortegnelse
Resume 1
Indledning 3
Metodeovervejelser 3
Der ønskes en kort redegørelse for coronaepidemiens påvirkning på udvalgte økonomiske nøgletal med særlig fokus på virksomheder og brancher i Danmark. 4
Herefter ønskes en analyse af de finanspolitiske tiltag, der tages i brug for at sikre Danmarks økonomi. Analyser i forlængelse heraf, hvordan de finanspolitiske tiltag kan afspejle partiernes ideologiske grundsyn. 9
Diskuter, hvorvidt finanspolitiske tiltag i finansloven er afgørende for, at virksomheder og brancher kan klare sig igennem en økonomisk krise. Vurder desuden, hvilke øvrige økonomiske værktøjer et land kan anvende i økonomiske krisetider. 16
Konklusion 19
Litteraturliste: 20
Bilag: 23
- Bilag 1 23
- Bilag 2 24
- Bilag 3 24
- Bilag 4 24

Uddrag
Opgaven er skrevet i fagene international økonomi og samfundsfag. Opgaves hovedemne er den epidemi, der mødte Danmark primo 2020, som selvfølgelig er Coronavirussen.

Coronaepidemien har givet Danmark og verden flere konsekvenser i form af nedlukninger og økonomisk fald. Det at verden har været præget af nedlukninger, hvilket har gjort, at Danmark ikke kan eksportere så meget som normalt.

Udover eksporten til udlandet har nedlukningerne også medført, at flere virksomheder ikke har kunnet tjene penge, hvilket har givet samfundet flere problemer.

Coronaepidemien har fyldt rigtigt meget i Danmark, lige siden virussen kom hertil. Emnet har en virkelig stor relevans, da det er et emne, som er oppe i tiden da, corona stadig fylder meget i dagens Danmark den dag i dag.

Opgaven er opdelt i de taksonomiske niveauer. I den redegørende del beskrives coronaepidemiens påvirkning med særligt fokus på virksomheder og brancher i Danmark.

Det er ikke alle brancher og virksomheder, som har være negativt ramt coronaepidemien. Der er også nogle brancher som har oplevet vækst under krisen.

Tidligere nævnte jeg supermarkeder, som Netto og Føtex, som har oplevet et fantastisk resultat og slår rekorder trods coronaepidemien.

Men da flere dele af befolkningen blev hjemsendt, har mange benyttet sig af e-handel. De fleste virksomheder, som sælger deres varer over nettet, har oplevet en vækst, hvilket giver god mening, da butikkerne har haft lukket.

En halvårsanalyse fra Dansk Erhverv nævner, at den danske e-handel har oplevet en rekordomsætning i 2020:

”Den danske e-handel er i den grad også blevet påvirket af krisen, men trods markante fald i dele af branchen voksede den samlede omsætning med 5 % i årets første halvdel. Det resulterede i en omsætningsrekord på 74,7 mia. kr. fordelt på 112 mio. handler.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu