Corona-krisen | Økonomisk påvirkning | 10 i karakter

Indledning
Corona-krisen har haft store økonomiske konsekvenser for lande i hele verden, heriblandt Danmark. Danmark er det man kalder for en ”eksportnation” det vil sige at en stor del af Danmarks økonomi og mange danske virksomheder lever af at eksportere varer til udlandet.

Det er meget farligt at være en eksportnation under corona-krisen, da smitteudvikling og restriktioner i andre lande kan påvirke Danmarks eksport.

DI frygter at en 2. bølge af corona vil påvirke Danmarks eksport endnu mere, inden den for alvor kom op i omdrejninger. Danmarks fald af eksport vil få konsekvenser for mange danske jobs

men heldigvis har den danske stat udleveret hjælpepakke i form af lønkompensation til mange danske lønmodtagere, hvilket har været med til at begrænse tabet af jobs.

Jeg vil komme ind på hvordan Danmarks økonomi vil blive påvirket af en eventuel 2. bølge af corona, ud fra de økonomiske mål og det økonomiske kredsløb, og så vil jeg komme med min vurdering af de omtalte hjælpepakker.

Indholdsfortegnelse
Samfundsfag C Aflevering efterår 2019 1
Indledning 3
Besvarelse af spørgsmål 3
- Hvem er afsenderen (DI)? 3
- Redegør ud fra overstående artikel for Danmarks økonomiske situation. Inddrag de økonomiske mål i besvarelsen. 3
- Forklar ud fra artiklen, hvad det kan komme til at betyde for den danske økonomi, hvis DI har ret i deres prognose. Brug det økonomiske kredsløb til besvarelsen. 4
- Giv en vurdering af hvad de omtalte hjælpepakker har betydet på den danske økonomi. Begrund dit svar. 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag
Ifølge artiklen ser Danmarks økonomiske situation meget kritisk ud. DI frygter at en reel 2. bølge af corona vil ramme Danmarks eksport og dermed også Danmarks økonomi meget hårdt.

DI vurderer at Danmark forventeligt står over for det største fald i eksporten siden 1966. De vurderer at Danmarks eksport vil falde med hele 13% alene i 2020.

DI skønner også at Danmarks vækst blot vil lande på 1,4 % i 2021, hvor den i 2019 var på 2,8%, så der er går stadig lidt tid før Danmarks vækst kommer derop hvor den var før corona ramte.

Danmarks kritiske økonomiske situation påvirker de økonomiske må både positivt og negativt. Grundet faldet på Danmarks eksport vil man umiddelbart tænke at Danmarks arbejdsløshed vil stige markant

eftersom vi ikke vil have brug for lige så mange arbejdspladser, fordi der ikke er behov for at producere lige så mange varer som tideligere.

Men grundet statens måde at føre lempelig finanspolitik på ved at give lønkompensation til over 280.000 danskere, så har vi begrænset tabet af jobs, så det nu ser ud til at beskæftigelsen falder med 22.000 i 2020.

Hvilket ikke er positivt for målet med lav arbejdsløshed, men det er eget bedre end man kunne have frygtet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu