Indholdsfortegnelse
1) Redegør (forklar) Corona-krisen og de politiske tiltag, der er sat i værk for at inddæmme den.

2) Analyser hvorledes Corona-krisen hidtil har påvirket dansk økonomi (fx BNP, arbejdsløshed mv.).

3) Forklar hvilken type økonomisk politikregeringen har iværksat for at afbøde de økonomiske effekter af Corona-krisen, og vurder hvilken effekt disse tiltag vil have.

Uddrag
Corona virus også kaldet covid-19 er en fælles betegnelse for en type virus. Det er en virus der særligt påvirker ældre, og svage men er også begyndt at gå udover børn og raske. Det er en virus mange mennekser er døde af og den har lige nu spredt sig verden over.

De politiske tiltag der er sat i værk er blevet strammere og strammere. I starten var den i Italien og Kina men efter den har spredt sig til alle lande og Danmark har vores regering valgt at lukke alle offentlige ting bortset fra nødvendigheder som Supermarkeder og Apoteker. Det betyder også at skoler og institutioner skal blive hjemme.