Corona | International økonomi eksamensprojekt 2020

Problemformulering
Hvordan sparker man gang i forbruget efter coronakrisen?

Indledning
Coronakrisen har enorme konsekvenser, både sundhedsmæssigt og økonomisk. Efter coronaudbruddet er aktivitetsniveauet og forbruget i Danmark faldet, og der forventes et fald i BNP på mellem 3 og 10 procent.

Man har i Danmark valgt en strategi, hvor man så vidt muligt prøver at holde hånden under økonomien med omfattende hjælpepakker, og det kan lade sig gøre takket være sunde offentlige finanser.

Hjælpepakkerne kan dog ikke stå alene, og der er også behov for andre tiltag, der kan være med til at sparke gang i forbruget igen.

I denne rapport vil vi beskæftige os med coronakrisens indflydelse og betydning for forbruget samt forbrugertilliden i Danmark, hvor vi desuden vil perspektivere til USA. Vi vil i denne rapport arbejde ud fra følgende problemstilling:

Hvordan sparker man gang i forbruget efter coronakrisen?

Som følge af coronakrisens efterhånden omfattende konsekvenser vil vi redegøre for, hvad der menes, når der tales om økonomisk krise og endvidere redegøre for coronaudbruddets indvirkning på den danske samfundsøkonomi og forbrugertilliden. Vi vil derudover redegøre for begrebet helikopterpenge.

Situationen og udviklingen i forbruget i Danmark vil blive analyseret i forhold til, hvordan man kan afhjælpe coronakrisens konsekvenser. Heraf analyseres de økonomiske muligheder og redskaber.

Det analyseres også, hvordan forbrugertilliden kan forøges og fremme den økonomiske vækst. Der perspektiveres endvidere til USA.

Ud fra redegørelsen og analysens resultater diskuteres, hvorvidt det er muligt at sparke gang i forbruget og hvilke politiske tiltag, som kan fremme en sådan udvikling.

Indholdsfortegnelse
Indledning……………………..……………………..……………………….…3

Redegørelse……………………………..…………………………………….…3

Analyse…………………………..…..…………………..…………………...…5

Diskussion..………………………..………………..………………………...…9

Konklusion..………………………..………...………….……...…………..….10

Kildeliste..……………………....…..…………..………………………..….…11

Bilag..……………….…………..…..…………..………………………..….…13

Uddrag
Tdligere er det beskrevet, at man bør sikre privat efterspørgsel, og at det kan gunstigt at give flere penge til personer med lave indkomster. Deraf kan helikopterpenge være et interessant redskab.

Som redegjort for er det et redskab, som USA har taget i brug i sin hjælpepakke.

Spørgsmålet er dog, hvorvidt det er et redskab, man bør gribe til i denne økonomiske krise. Det kan være meget hensigtsmæssigt, idet helikopterpenge kan sætte forbruget i gang igen og dermed afhjælpe krisen. Egentlig er det bare en måde at stimulere efterspørgslen på, og kan bruges, når konventionelle redskaber er brugt op.

Når man giver folk penge direkte i hånden, kan man herudfra stimulere og påvirke privatforbruget i håb om, at borgerne forhåbentlig går ud og bruger nogle af pengene til gavn for de mange virksomheder, som lige nu akut mangler omsætning og likviditet.

Samtidig vil det hæve inflationen i samfundet og sparke gang i økonomien. I teorien er det meget effektivt, og det ville have den direkte effekt, at husholdningernes indkomst vil stige, hvilket vil give et øget forbrug.

Desuden vil inflationen stige, idet pengemængden øges. Det er altså en hurtig og effektiv måde at stimulere økonomien, når inflationen er lav og forbruget stagneret.

Så bruger borgerne deres helikopterpenge, vil det sætte gang i den økonomiske vækst og inflationen og altså teoretisk sætte gang i en god økonomisk cyklus.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu