Problemformulering
Redegør for centrale elementer inden for politisk marketing samt redegør for Nye Borgerliges udvikling og politiske mærkesager.

Analyser den politiske situation Nye Borgerlige befinder sig i og analyser udvalgt markedsføringsmateriale Nye Borgerlige benytter sig af med fokus på partiets promotion og positionering i forhold til lignende partier.

Diskuter Nye Borgerliges fremtidige markedsføring og fremtidsmuligheder i dansk politik samt betydningen af politisk marketing i dansk politik generelt.

Indledning
Politik er et vidt begreb og er aktiviteter, som vedrører fastsættelsen af værdier med gyldighed for et samfund, sociale systemer og institutioner.1

Rundt omkring i verden har lande forskellige styreformer, men den mest udbredte styreform er en demokratisk styreform, hvor befolkningen har betydning for dets lands politik.

Politik bliver påvirket af både yngre og ældre befolkningsgrupper og derfor har borgerne også holdninger til politik. I Danmark har vi demokrati og borgerne har derfor ret til at stemme på hvilke partier man mest er enig med.

Der er over de seneste årtier udarbejdet strategier til, at opnå flere vælgere gennem kommunikationer på forskellige platforme – det kaldes politisk markedsføring.

I dansk politik har partier på Christiansborg benyttet sig af politisk markedsføring. Det resulterer i, at nogle partier er mere effektive end andre på politisk markedsføring.

Et forholdsvis nyt parti, Nye Borgerlige har modsat andre partier stormet frem i meningsmålingerne. Grundet interne konflikter i andre partier, og en klar kommunikation har i noget omfang også været en del af fremgangen af Nye Borgerlige.

Derfor har denne opgave til formål, at finde ud af betydningen af den politiske markedsføring med fokus på det danske parti Nye Borgerliges politik og fremgang.

Indholdsfortegnelse
Resumé 2
Indledning 4
Problemstilling 4
Problemformulering 4
Metode 5
Redegørelse 7
- Redegørelse for politisk marketing og Nye Borgerlige udvikling, samt politiske mærkesager 7
Analyse 10
- Omverdensanalyse af dansk politik 10
- Delkonklusion 12
- Til udarbejdelse af målgruppeanalysen af Nye Borgerliges vælgere er der gjort brug af målgruppebeskrivelsen med fokus på køn, alder, uddannelse, værdier, holdninger 12
- Delkonklusion 13
- Analyse af markedsføringsmateriale på Sociale Medier af Nye Borgerliges folketingsmedlemmer 13
- Delkonklusion 16
- Nye Borgerliges positionering i forhold til lignende partier 17
- Delkonklusion 18
Diskussion 18
Konklusion 21
Litteraturliste 22
- Kildehenvisning til bøger 22
- Kildehenvisning til rapporter 22
- Kildehenvisning til åbne internetkilder, herunder artikler, rapporter mv. 22
- Internetside uden forfatter eller dato 24
- Video på internettet 24
Bilag 25
- Bilag 1 25
- Bilag 2 25
- Bilag 3 26
- Bilag 4 26
- Bilag 5 27
- Bilag 6 29
- Bilag 7 29
- Bilag 8 29
- Bilag 9 29
- Bilag 10 31
- Bilag 11 31

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
De metodiske tankegange anvendt i denne opgave tager udgangspunkt i fagene afsætning og samfundsfag. Samfundsfag har hjulpet opgaven ved at skabe en samfundsfaglig viden omkring

hvordan vores samfund er indrettet i forhold til det danske demokrati og i denne sammenhæng relationen mellem politiker og borger gennem Folketingsvalg

hvor politikerne er folkevalgte og skal bestræbe sig på at opfylde fremførte mærkesager for deres vælgere. Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, der beskæftiger sig med bl.a. marketing.

I forhold til denne opgave har afsætning hjulpet med at analysere Nye Borgerliges brug af politisk marketing, samt en forståelse for Nye Borgerliges fremgang de seneste år.

Omverdensmodellen, som stammer fra faget afsætning, har hjulpet med at danne et overblik over hvilke forhold i den afhængige og uafhængige omverden der har størst betydning for dansk politik.

Dermed har omverdensanalysen givet mulighed for at gå ind og kigge på hvad der kan påvirke Nye Borgerlige i den negative retning.

Fordelen ved at benytte omverdensmodellen er generelt set at få et indblik i hvad der kan påvirke dagsordenen og hvad der bliver diskuteret på Christiansborg.

Ulempen ved brug af omverdensmodellen er, at man aldrig kan være sikre på den uafhængige omverden og kan derfor give et svagt billede af analysen hvis man ser på modellen kritisk.

Omverdensanalysen er benyttet i stedet for PESTEL-analysen, da der er enkelte forhold i omverdensanalysen, som påvirker dansk politik mere end i PESTEL-analysen, som i denne opgave anses snæver ift. dansk politik.

Det har været nødvendigt for analysen at benytte omverdensanalysen, da den afhængige omverden har været nødvendigt for at kunne forstå Nye Borgerliges markedsføring og deres fremgang.