Convenienceprodukter | Analyse | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Redegør for markedet for convenienceprodukter.

Opgave 2 Virksomhederne på markedet for convenienceprodukter bliver påvirket af forskellige omverdensfaktorer. Analyser 1-2 relevante faktorer i den uafhængige omverden.
- Kulturelle forhold

Opgave 3 Foretag en brancheanalyse med fokus på måltidskasser
- Konkurrenter i branchen
- Nye indtrængere
- Kunder
- Leverandører
- Substituerende produkter

Opgave 4, diskuter følgende udsagn:
b. Køb af måltidskasser er et overvejelseskøb.

Opgave 5 Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du: Identificere en væsentlig udfordring for Aarstiderne på conveniencemarkedet. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Markedet for convenienceprodukter omfatter fødevarer der i et vist omfang er forarbejdet eller forberedt. Convenienceprodukter har af formål at gøre det lettere for forbrugeren

ved at flytte dele af madlavningsprocessen væk fra køkkenet til virksomhederne / producenterne bag produkterne.

Produkterne indbefatter bredt fra fulde måltidsløsninger f.eks. færdigretter til måltidskasser med sammensætning af råvarer og en opskrift. Listen kan suppleres med; kop-nudler, frysepizza mv.

Forhandlerne på det danske marked for convenienceprodukter er bestående af flere store supermarkedskæder såsom Coop, Salling Group herunder føtex-kæden er primært store indenfor convenienceprodukter.

Flere landsdækkende udbydere af måltidskasser optager store dele af markedet, Skagenfood og Aarstiderne, samt suppleres markedet med fast food kæder som; Burger King og McDonald’s.

Primært handels der på B2C markedet, idet producenterne enten benytter sig af direkte distribution, dvs. salg til private forbruger uden mellemhandlere eller indirekte distribution, her distribueres der via mellemhandlere.

Måltidskasserne anvender direkte distribution, idet her leveres til døren hos slutforbrugeren. Supermarkeder anvender indirekte distribution, producentvirksomhederne har forarbejdet / færdiglavet produkterne og solgt til supermarkederne.

Generelt ses der en tendens til manglende planlægning og stigende travlhed i dagligdagen hos danskerne, hvilket har resulteret rivende efterspørgsel og dybere sortiment på markedet for convenienceprodukter.

Danskernes kendskabsgrad til convenienceprodukter har været i markant vækst, hvilket forbrugernes voksende præferencestyrke afspejler.

Markedet for convenienceprodukter er altså et heterogent marked. I takt med udvalget vokser, faktorer såsom sundhed og miljømæssige forhold spiller til dels også en rolle hos forbrugeren, hvilket skaber præferencer.

---

Til analyse af branchen for måltidskasser, benytter jeg den amerikanske økonom Micheal E. Porters analyse model Porters five forces.

I brancheanalysemodellen indgår der fem aktører; konkurrenter i branchen, leverandører, kunder, substituerende produkter og nye indtrængere.

Identificeringen af de fem aktører er forudsætningen for selve analyse. Inden udarbejdelsen af min analyse, afgrænser jeg markedet for måltidskasser til det danske marked.

Konkurrenter i branchen
Konkurrencen i branchen for måltidskasser er påvirket af få store udbydere, og kan derfor karakteriseres som et differentieret oligopol.

Udbyderne på markedet er Aarstiderne, Skagenfood og Retnemt.dk. De tre store konkurrenter har positioneret sig stærkt på det kapitalkrævende marked, hvilket gør det svært for nye indtrængere.

Aarstiderne resulterede i 2016 med en omsætning på 567 mio. kr., hvilket betyder at virksomheden positionerer sig som markedsleder.

Aarstiderne har være frontløber på hjemmemarkedet for måltidskasser, og drevet danskernes interesse frem. Aarstiderne har isoleret set fokus på økologi i deres koncept

som den eneste på det danske marked, hvilket ligger til grunde for deres drivkræft og formåen til at positionere sig som de nu engang har. For uden den økologiske drivkraft

besidder Aarstiderne et bredt sortiment af tilpassede måltidskasser til netop din familie. Det unikke og essentielle i deres forretningsmodel, har skabt en kendskabsgrad på 90% i den voksne del af befolkningen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu