Indledning
Vi har valgt myten om at citroner er mere sure end appelsiner, da vi efter en kvalitativ undersøgelse kan konstatere hvad folk synes der smager surest, og vi vil derfor ved hjælp af en kvantitativ undersøgelse finde frem til hvorfor det er tilfældet

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Formål:
Teori:
Hypotese:
Materialer:
Metoder:
Fremgangsmåde:
Resultater:
Stofmængdeberegning/databehandling:
- Appelsinsaft:
- Citronsaft:
Diskussion:
Konklusion:

Uddrag
Så snart at væsken skifter farve rammer man ækvivalenspunktet, det er når der er lige meget syre og base i en væske.

I vores forsøg reagere væsken i forholdet 1:3, grunden til dette er fordi at citronsyre er trivalent (middelstærk) og titrerkurven for citronsyre er H3Cit, så når ækvivalenspunktet er nået, så afgiver citronsyre 3 hydroner.

Citronsyres korresponderende base kaldes citrat. I vores forsøg har vi valgt at bruge Phenolphtalein, det er velegnet til forsøget fordi den har et farveskift i pH omkring området pH8 - pH10.

Det passer nemlig godt med at citronsyres ækvivalenspunkt ligger på omkring 8-9 i det basiske område.

Indikatoren skifter farve til rød, når pH-værdien er stigende ved syre-base titrering, som også kaldes en kolorimetrisk titrering.

---

Fremgangsmåde:
Til forsøget hældte vi 0,1 Molær NaOH i en burette på 25 mL. Vi pressede saften gennem en tragt med et kaffefilter.

Vi filtrerede 4mL af hver saft og blandede det med 16mL demineraliseret vand. Vi tilsatte phenolphtalein og smed magneten ned i kolben.

Vi åbnede langsomt klemmen og der dryppede NaOH ned i frugtsaften indtil at vi så at væsken fik et tydeligt farveskift.

Vi havde noteret væskestanden inden og efter farveskiftet. >Det havde ingen betydning at vi fortyndede frugtsaften,da syreindholdet stadig vil være det samme, så længe de 4 mL ren frugtsaft var der<

Resultater:
Væskestanden var på 0 i buretten inden titreringen og vi noterede derefter væskestanden til 4,5M efter farveskiftet.

Der havde vi nået ækvivalenspunktet. Vi gentog forsøget bagefter igen med citronerne. Vi noterede væskestanden inden og efter farveskiftet.

Vores væskestand var på 0 i buretten inden titreringen og på 36,1M efter farveskiftet. Ækvivalenspunktet for citronsaft var dermed nået.

Vi havde også brugt et pH-meter til at finde pH-værdien på begge frugter. Vi puttede pH-elektroden i buffer solution, som har en pH-værdi på 7 og kom den i begge safter for at komme frem til deres pH-værdier.