Guns in the US – debate night at campus

Welcome fellow student at California State University. My name is Signe Paradiis Veje. I am 18 years old and I am a student of Social Studies at the California State University. We are gathered here today to talk and debate about one of our country...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1238

5 Stjerner

Matematik opgaver | Forskellige opgaver

Med udgangspunkt i vores data fra filen vaskemaskine kan vi se der ikke er en sammenhæng mellem prisen og det årlige energiforbrug (kWh).

Kigger vi på R' − værdi på 0,1268 kommer det til udtryk at man ikke kan forudse, at en...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2616

5 Stjerner

Lineære funktioner | Matematik rapport

Igennem denne emneopgave vil jeg hovedsagligt fokusere på teorien omkring lineære funktioner. Jeg vil komme ind på noget generelt om lineære funktioner, nulpunkter, regresionsmodel, hvordan man løser en ligning både grafisk og ved brug af om...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1413

5 Stjerner

Andengradspolynomier | Matematik

Et andengradspolynomium indeholder ’x2’ i forskriften, hvilket er grunden til navnet andengradspolynomium og også hvordan de adskiller sig fra den lineære funktions generelle forskrift.

Andengradspolynomiumier kan anvendes til ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1466

5 Stjerner

Matematik B | Emneopgave: Sandsynlighedsteori

Ved de tidligere situationer har vi set på diskrete sandsynligheder, da hvert udfald har tildelt en sandsynlighed. Ved normalfordelingen beskriver vi derimod en kontinuert sandsynlighedsfordeling.

De kontinuerte sandsynlighedsfordel...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2456

5 Stjerner

Blækregning 3

Jeg startede med at regne Bonuskontoen med de nye variable (antal terminer som var ændret til 20 siden hun forventer at trække pengene ud efter 5 år). Derefter minus jeg med 1000 siden der var ge- byr og fik resultatet 25747. jeg gjorde det samme...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1195

5 Stjerner

Matematik – Forskellige løsninger

Her ses der både på ekstrema og monotoniforholdene. Vi finder her de maksimummer inden for det givne interval.

- Hvis deres produktionskapacitet kun er 10.000 stk., er det størst mulige afsætning fortsat 8640 stk. Dette giver 780...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 952

5 Stjerner