Konfidensintervaller og Hypotesetest

Hvis vi nu gerne vil vide hvad den gennemsnitlige skostørrelse er i gymnasieklasser kan vi gå ind i en gymnasieklasse og udregne gennemsnitsskostørrelsen. Men hvis vi så går ind i en anden klasse, vil vi højest sandsynligt få et andet svar, de...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2032

5 Stjerner

Lån, rente og valuta | Projektoplæg

Hvis vi tager udgangspunkt i chi2 testen, så er der en afhængighed mellem personernes alder og deres årsag til at flytte. I Deskriptiv statistik kan vi konkludere at ved at bo i København kan man få større boliger men de er dyre. Men ved at bo ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1770

5 Stjerner

Matematik projekt | Forskellige opgaver

Ud fra alle analyserne kan man se at den hyppigste grund til at danskere flytter til Malmø er “økonomisk årsag” For at se, om denne udtalelse er korrekt, har jeg lavet forskellige analyser.

For det første, kan jeg se, at en kv...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2997

5 Stjerner

Matematik | Deskriptiv statistik

Ugrupperede observationer bruger man oftest til mindre observationer, fx ved børnehave eller en klasse.

Ugrupperede observationers skema bruger, x, h(X), H(X), f(X), F(X). F(X) er den summeret frekvens og den skal altid give 100%. N...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 328

5 Stjerner

Rentes- og annuitetsregning

1. Redegør for, hvad rentesregning er og forklar herunder sammenhængen med eksponentielle funktioner.
Rentesregning er et par forskellige udregninger man kan udføre. Rentesregning er dels de matematiske værktøjer, som bliver brugt til at ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1364

5 Stjerner

Eksponentielle funktioner – Emneopgave

1.1 Egenskaber ved en eksponentiel funktion
Du skal besvare nedenstående punkter. Hvis du derudover ved mere om eksponentielle funktioner, er du velkommen til også at skrive om det.

Angiv forskriften for en eksponentiel funkti...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1307

5 Stjerner

Emneopgave i Finansiel Regning

Mit Eksempel:

Jeg arbejder hos Ærenlund Blomster i Humlebæk for at spare op til et kørekort, som koster 13000 kr. hos Nordsjællands Trafikskole.

Har jeg sparet penge nok op efter et år hvis jeg indsætter 1000 kr. i...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 613

5 Stjerner

Emneopgave i Differentialregning | Matematik

I denne emneopgave har vi om differentialregning. Differentialregning går ud på at se hvor hurtigt en funktion vokser eller aftager i et bestemt punkt. Man ønsker altså at bestemme hældningen af tangenten i dette punkt. Man bruger ofte begrebern...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1327

5 Stjerner

Marschall smykkeforretning | Matematik

Man kan ud fra de forskellige målgruppers andel vurderer, at Marschalls målgrupper ligger hos de yngre målgrupper, eftersom Marschall allerede har den største andel af personer der foretrækker dem i alderen 15-25 år.

Ville det g...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1718

5 Stjerner

Finansielregning

I denne emneopgave vil jeg tage udgangspunkt i finansielregning. Her vil jeg komme ind på kapitalfremskrivning, den nominelle og effektive rente og forskellen mellem dem. Udover det, vil jeg komme ind på emnerne amortisationstabel og restgæld, ann...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1246

5 Stjerner

Hjælp til matematik

Sidder du fast i matematik afleveringen eller har du udfordringer med problemregning, så kan du finde et hav af hjælpemidler i matematik her.

Uanset om du har en opgave indenfor finansiel regning, differentialregning eller lineære funktioner, så kan du være sikker på, at vi har det.

Du har mulighed for at finde eksempler på prøver og eksaminer som f.eks. matematikprøven smykker.