Rentesregning & Annuitetsregning | Emneopgave

Fremskrivningsformlen er den mest normale formel inden for rentesregning. Formlen kan eksempelvis bruges når du gerne vil finde ud af hvor meget en o

... 

Læs mere »

Differentialregning & Tangentbestemmelse – kap 3 | Emneopgave

Et polynomium f(x)=4x^3 eller g(x)= 3x2 efter eget valg ønskes følgende bestemt.

Bestemt differentialkvotienten for f(x) kaldet

... 

Læs mere »

Rensningsanlæg Optimering af Materialer – Matematik Rapport

Opgave 2
Forudsætninger
Forklar tretrinsreglen, angiv definitionen på f^' (x) (eller dy/dx) og vis, hvordan tretrinsreglen kan benytte

... 

Læs mere »

Eksponentielle funktioner | Matematik

Den lineære funktion beskrives således; f(x)=ax+b

Hvor i mod at ved den eksponentielle funktion beskrives den; f(x)=b•a^x

... 

Læs mere »

Matematik opgave | Diget

For at beregne, hvor mange m^3 beton der skal anvendes til en betonkappe med en tykkelse på 0,25m skal vi først finde længden af overfladen fra A t

... 

Læs mere »

Biologisk bekæmpelse – Rovdyr & Byttedyr | SRP

Spindemiden er problematisk, da den suger plantesaften ud af cellerne i planternes blade. Dette ses tydeligt på den angrebne plantes blade, hvor der

... 

Læs mere »

Differentiationsregler Matematik

Tangenthældning:

Lineær funktion:
Hvis f(x)=ax+b er f’(x)=a

Andengradsfunktion
Hvis f(x)=x2 er f’

... 

Læs mere »

Differentialregning 4 | Mat B Opgaver

Opgave 1
a) Bestem røringspunktet til den tangent der har hældningen -2 og vis dine resultater grafisk v.hj.a. n-spire.

f(x) =

... 

Læs mere »

Opgaver differentialregning 1 – MAT B

Opgave 2
Bestem hældningerne på følgende tangenter og vis dine resultater grafisk v.hj.a. Nspire:

f’(x) = 4x

... 

Læs mere »

Lineære funktioner Rapport Matematik – Lineære Sammenhænge

Teori
Lineære funktioner er de funktioner, hvor grafen er en ret linje eller en del af den er. Man bruger lineære funktioner til at vise samm

... 

Læs mere »