Differentialregning og funktionsanalyse

Differentialregning handler om at beskrive funktioner. Når man beskriver en funktion i differential- regning, beskriver man ofte en ny form for funkt

... 

Læs mere »

Matematik B – Terminsprøve | Sandsynlighed, rentefod & hypotesetest

Ud fra de overstående svar kan jeg konkludere at hjemmesiden fyringsolie-online.dk gennemsnit ligger på 8555. Dette er et stabilt tal, da det med 95

... 

Læs mere »

Differentialregning | Emneopgave

Grænseværdi beskriver, hvad der sker med et udtryk eller funktion, når man lader en variabel gå mod en bestemt værdi. Tit vil den værdi, man lad

... 

Læs mere »

Andengradsfunktion | Emneopgave

Andengradsfunktioner er også kaldet andengradspolynomium. Ved polynomium forstås, at der er flere led.

Andengradsfunktionen har forml

... 

Læs mere »

Lineære funktioner | Opgave i matematik

En lineære funktion har en forskrift, som er: f(x)= ax+b. Grafen for f er en lige linje. ax+b betegner tal som vi kender, eller kommer til at kende.

... 

Læs mere »

Eksponentielle Funktioner | Matematik opgave

Opgave 1
En bil koster 180.000 kroner, og dens værdi falder med 20% pr. år efter køb.
a) Beregn hvilken værdi bilen har efter 1 år

... 

Læs mere »

Emneopgave: Finansiel regning

Rentetilskrivning er et centralt koncept i det vestlige samfund, da det er en måde at garantere at man stadig kan få en udbytte, hvis der er nogle d

... 

Læs mere »

Matematikdelprøven med hjælpemidler | 2018

Vi har gennem en kort analyse kunne konkludere nogle specifikke nøgletal for firmaet fyringsolie-online.dk. Disse nøgletal har givet os mulighed for

... 

Læs mere »

Emneopgave i Potensfunktioner | Matematik C

En potensfunktion er en funktion, hvor der indgår en potens. Det er en funktion med forskriften f(x)=〖b*x〗^a, hvor b og x er større end 0, og de

... 

Læs mere »

Matematik B eksamensopgave maj 2014

En nylig undersøgelse på Rømø, har vist at den gennemsnitlige udbudspris på ferieboliger, på Rømø ligger på 1.624.530,00 kr. På Rømø kan m

... 

Læs mere »