Ny
Ligninger og funktioner | Eksamen

Matematik

Ligninger og funktioner | Eksamen

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

I en model kan udviklingen beskrives ved.
f x = a x b,

Hvor f x er benzinforbruget i USA(målt i mia. gallon)...

Ny
Ligninger | Opgaver med hjælpemidler | Aflevering

Matematik

Ligninger | Opgaver med hjælpemidler | Aflevering

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

A) Bestem opsparede belob pa kontoen umiddelbart efter indbetaling nr. 12.

Camilla fortsaetter opsparingen med samme ren...

Ny
Lineær programmering | Emneopgave | Aflevering

Matematik

Lineær programmering | Emneopgave | Aflevering

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Lineær programmering kan anvendes i praksis til forskellige ting, det bruges især af virksomheder. Lineær programmering går ud på ...

Ny
Lineær funktioner | Emneopgave | Aflevering

Matematik

Lineær funktioner | Emneopgave | Aflevering

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Del 1 (den teoretiske del) - Redegørelse for den lineære funktion
I denne opgave er emnet lineære funktioner. En lineære fun...

Ny
Ligninger | Opgaver uden hjælpemidler | Aflevering

Matematik

Ligninger | Opgaver uden hjælpemidler | Aflevering

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

For at finde ligevægtsmængden skal vi sætte de to funktioners forskrifter d(x) og s(x) lig med hinanden.

- 225x + 10...

Ny
Koordinatsystem | Emneopgave | Aflevering

Matematik

Koordinatsystem | Emneopgave | Aflevering

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Del 1 Teori:
1) Giv en definition af begrebet lineær funktion.
Forskriften for en lineær funktion y=f(x)=a*x+b
<...

Ny
Grafer og ligninger | Aflevering

Matematik

Grafer og ligninger | Aflevering

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Opgave 1.
a) Bestem kvartilsættet og forklar betydningen af medianen

Kvartilsættet:
1. kvartil (25%) =...

Sandsynlighedsregning og statistisk analyse | Opgave i mat

Matematik

Sandsynlighedsregning og statistisk analyse | Opgave i mat

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Praktisk del:
Denne opgave handler om danskernes medievaner. Forestil dig, at du er ansat i et større dansk mediehus.

Billetter til klatrepark | Matematik

Matematik

Billetter til klatrepark | Matematik

Full Star Full Star Full Star Full Star Full Star

5 af 5 stjerner

1.1 Hvor stor er prisforskellen til en voksen og enkeltbillet til barn?
319-274=45

Prisforskellen for en voksen o...

Opgave 7-11 | Matematik

Matematik

Opgave 7-11 | Matematik

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

a) Bestem tallene a og b ved regression.
Jeg indsætter dataen i regnearket i GeoGebra og aflæser:
a=11,9515
b=2...


Uanset om du har en opgave indenfor finansiel regning, differentialregning eller lineære funktioner, så kan du være sikker på, at vi har det.

Du har mulighed for at finde eksempler på prøver og eksaminer som f.eks. matematikprøven smykker.