Eksponentielle funktioner | Matematik

Den lineære funktion beskrives således; f(x)=ax+b

Hvor i mod at ved den eksponentielle funktion beskrives den; f(x)=b•a^x

... 

Læs mere »

Matematik opgave | Diget

For at beregne, hvor mange m^3 beton der skal anvendes til en betonkappe med en tykkelse på 0,25m skal vi først finde længden af overfladen fra A t

... 

Læs mere »

Biologisk bekæmpelse – Rovdyr & Byttedyr | SRP

Spindemiden er problematisk, da den suger plantesaften ud af cellerne i planternes blade. Dette ses tydeligt på den angrebne plantes blade, hvor der

... 

Læs mere »

Differentiationsregler Matematik

Tangenthældning:

Lineær funktion:
Hvis f(x)=ax+b er f’(x)=a

Andengradsfunktion
Hvis f(x)=x2 er f’

... 

Læs mere »

Differentialregning 4 | Mat B Opgaver

Opgave 1
a) Bestem røringspunktet til den tangent der har hældningen -2 og vis dine resultater grafisk v.hj.a. n-spire.

f(x) =

... 

Læs mere »

Opgaver differentialregning 1 – MAT B

Opgave 2
Bestem hældningerne på følgende tangenter og vis dine resultater grafisk v.hj.a. Nspire:

f’(x) = 4x

... 

Læs mere »

Lineære funktioner Rapport Matematik – Lineære Sammenhænge

Teori
Lineære funktioner er de funktioner, hvor grafen er en ret linje eller en del af den er. Man bruger lineære funktioner til at vise samm

... 

Læs mere »

Matematik A Terminsprøve 2018 HHX – Med Hjælpemidler

Opgave 6
Nedenfor er skæringspunktet mellem graferne for funktionerne f(x)=180·〖0,4〗^x og g(x)=20·〖1,2〗^x bestemt.
Forklarin

... 

Læs mere »

Lineær Programmering – Emneopgave

Teoretisk del

Opgave 1.
a) Forklar hvad emnet lineær programmering handler om.
Formålet med lineær programmering er at

... 

Læs mere »

Finansregning Matematik – Emneopgave

Teoretisk del
Hvad er en rente? Og hvorfor bliver de penge du har i hånden mindre værd hver dag?
- Rente er, når man enten har eller

... 

Læs mere »