Emneopgave – Sandsynlighedsfordelinger

Normalfordeling bruges som en ”model” af hvordan et stort antal statistiske elementer fordeler sig omkring deres gennemsnit.

Hvis data er normalfordelt, gælder der, at medianen (den midterste observation) er lig med middelværdie...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1602

5 Stjerner

Funktioner generelt og lineære funktioner

I Min emneopgave vil jeg komme ind på lineære funktioner, og noget generelt om funktioner, samt funktionernes forskrift og grafer og omkring definitions- og værdimængde angående lineære funktioner.
...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1130

5 Stjerner

Emneopgave i lineær programmering

Lineær programmering, er en metode, man bruger til forskellige slags optimeringsopgaver, hvis fx man skal finde et dækningsbidrag, de laveste omkostninger eller den højeste profit, med et nogle variable. Hvis man for eksempel vil finde den højest...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2300

5 Stjerner

Binomialfordeling | Matematik

Binomialfordelte data er en særlig type diskrete data, der er kendetegnet ved følgende:
Det er et eksperiment kun har 2 udfald. Succes(s) eller fiasko(f) f.eks. kast med en mønt (plat eller krone). Benyttes til bestemmelse af en sandsynligh...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1195

5 Stjerner

7 mindstekravsopgaver | Matematik

De forventede værdier viser at der ikke er afhængighed blandt kønnene, altså tilfredsheden afhænger altså af kønnet.

Der er dermed forskel på tilfredsheden og utilfredsheden alt efter hvilket køn man er. Dermed er der ingen sa...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 560

5 Stjerner