3 værktøjer der gør dig skarpere til matematik

Matematik er en stor udfordring for mange gymnasieelever. Nye tal viser, at over 50% af alle gymnasieelever har store udfordringer med matematik. Matematik er et vigtigt fag at kunne mestre, hvis du vil klare dig godt på mange videregående uddan...


Uddannelse: STX

Ord: 398

5 Stjerner

Emneopgave i Andengradspolynomier

Når man skal løse et andengradspolynomium ved hjælp af beregningsmetoden, er der to trin. Desuden er metoden den samme, når man skal beregne nulpunkter.
...


Uddannelse: STX

Ord: 909

5 Stjerner

Nulhypotese, aldersfordelingen & kvartilsættet | Matematik

Da p-værdien på 14,5% er større end signifikansniveauet på 5% kan nulhypotesen ikke forkastes. Samt er teststørrelsen Q=2.13 er mindre end den kritiske værdi på 3.84 og derfor forkastes nulhypotesen ikke. Der er ikke statistisk belæg for at f...


Uddannelse: STX

Ord: 958

5 Stjerner

Matematik C – Annuitetsregning | Emneopgave

Nutidsværdien er også kendt som A0. Nutidsværdien er den værdi du har som det første inden den første ydelse bliver sat ind.

Det kunne være at du ville spare op til en ny cykel og du har sat 1000 kr. ind første gang, og efterf...


Uddannelse: HHX

Ord: 929

5 Stjerner

Emneopgave | Kapital 3 | Differentialregning

1. Forklar ganske kort, med dine egne ord, hvad differentialregning kan bruges til i en standard funktionsanalyse.

- Man kan bruge differentialregning i en standart funktionsanalyse, til at bestemme funktionernes maksimum og minimumsp...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 701

5 Stjerner

Problemregning | Matematik

3.2 Hvad er radiussen i cirklerne på Amandas tegning?

Hver af de 4 stiplede linjestykker fra den ene side af den sorte streg til den anden repræsenterer diameteren dog er det radiussen jeg vil kende. Jeg ved at radiussen altid er ha...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: STX

Ord: 2158

5 Stjerner

Lineær Programmering | Matematik

Lineær programmering er en matematik metode til at kunne optimering noget bestemt. For virksomheder kunne det være de skulle finde de laveste omkostninger på deres produkter eller ville skabe det størst mulige overskud de kan skabe via deres resu...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1574

5 Stjerner

Emneopgave: Funktionsanalyse | Matematik

Når det gælder funktionsanalyse handler det oftest om tredjegrads funktioner og fjerde gradsfunktioner.

Når man snakker om tredje og-fjerdegradspolynomier eller funktioner, betyder det, at man kigger på, hvad “x” er opløftet ...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 731

5 Stjerner

Lineær programmering | Emneopgave

Beskriv formålet med lineær programmering

Lineær programmering bruges ofte, når virksomheder planlægger sin produktion. Det er en matematisk metode der anvendes når man vil finde minimering eller optimering.Virksomheden vil vær...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1458

5 Stjerner