En historisk fortælling om byudviklingen i København

København er en af Europas ældste hovedstæder. Hvad der engang var en lille landsby i begyndelsen af det 10. århundrede, er i dag en metropol i skandinavien, som har haft en imponerende hastig udvikling - både indenfor byudvikling, arkitektur ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 555

5 Stjerner

Lineære funktioner, ligninger og uligheder | Matematik

Hvad forstås ved en funktion, og hvordan kan den beskrives?

Altså en funktion i matematik er faktisk en regel der til hvert x tilknyttes nøjagtigt et y man kan forstå det som en slagboks som man putter x ind i også spytter den...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 587

5 Stjerner

Matematik opgaver | Forskellige opgaver

Med udgangspunkt i vores data fra filen vaskemaskine kan vi se der ikke er en sammenhæng mellem prisen og det årlige energiforbrug (kWh).

Kigger vi på R' − værdi på 0,1268 kommer det til udtryk at man ikke kan forudse, at en...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2616

5 Stjerner

Lineære funktioner | Matematik rapport

Igennem denne emneopgave vil jeg hovedsagligt fokusere på teorien omkring lineære funktioner. Jeg vil komme ind på noget generelt om lineære funktioner, nulpunkter, regresionsmodel, hvordan man løser en ligning både grafisk og ved brug af om...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1413

5 Stjerner

Andengradspolynomier | Matematik

Et andengradspolynomium indeholder ’x2’ i forskriften, hvilket er grunden til navnet andengradspolynomium og også hvordan de adskiller sig fra den lineære funktions generelle forskrift.

Andengradspolynomiumier kan anvendes til ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1466

5 Stjerner

Matematik B | Emneopgave: Sandsynlighedsteori

Ved de tidligere situationer har vi set på diskrete sandsynligheder, da hvert udfald har tildelt en sandsynlighed. Ved normalfordelingen beskriver vi derimod en kontinuert sandsynlighedsfordeling.

De kontinuerte sandsynlighedsfordel...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2456

5 Stjerner

Blækregning 3

Jeg startede med at regne Bonuskontoen med de nye variable (antal terminer som var ændret til 20 siden hun forventer at trække pengene ud efter 5 år). Derefter minus jeg med 1000 siden der var ge- byr og fik resultatet 25747. jeg gjorde det samme...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1195

5 Stjerner

Matematik – Forskellige løsninger

Her ses der både på ekstrema og monotoniforholdene. Vi finder her de maksimummer inden for det givne interval.

- Hvis deres produktionskapacitet kun er 10.000 stk., er det størst mulige afsætning fortsat 8640 stk. Dette giver 780...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 952

5 Stjerner

Matematik

Sidder du fast i matematik afleveringen eller har du udfordringer med problemregning, så kan du finde et hav af hjælpemidler i matematik her.

Uanset om du har en opgave indenfor finansiel regning, differentialregning eller lineære funktioner, så kan du være sikker på, at vi har det.

Du har mulighed for at finde eksempler på prøver og eksaminer som f.eks. matematikprøven smykker.