Emneopgave i Differentialregning | Matematik

I denne emneopgave har vi om differentialregning. Differentialregning går ud på at se hvor hurtigt en funktion vokser eller aftager i et bestemt punkt. Man ønsker altså at bestemme hældningen af tangenten i dette punkt. Man bruger ofte begrebern...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1327

5 Stjerner

Marschall smykkeforretning | Matematik

Man kan ud fra de forskellige målgruppers andel vurderer, at Marschalls målgrupper ligger hos de yngre målgrupper, eftersom Marschall allerede har den største andel af personer der foretrækker dem i alderen 15-25 år.

Ville det g...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1718

5 Stjerner

Finansielregning

I denne emneopgave vil jeg tage udgangspunkt i finansielregning. Her vil jeg komme ind på kapitalfremskrivning, den nominelle og effektive rente og forskellen mellem dem. Udover det, vil jeg komme ind på emnerne amortisationstabel og restgæld, ann...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1246

5 Stjerner

Rentesregning (Finansiel regning)

Rentesregning bruger man når man enten skal låne penge i banken eller indsætte et beløb i banken. Ved første år får man en rente på f.eks. 2 % på 10 år. Derved kan man med rentesregning finde ud af hvad man skal betale eller har betalt efte...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1186

5 Stjerner

Eksamensopgave Matematik

Opgave 1 handlede meget om analysering af data.

Jeg analyserede data for lejlighederne i begge byer. Jeg har analyseret dataene ved hjælp af grupperet statistik, regressionsanalyse og konfidensintervaller. Derudover har jeg samlet ob...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3213

5 Stjerner

Kvadratisk optimering | Matematik

Når der er tale om kvadratisk optimering, så er det en kombination af to emner. Disse to emner er andengradsfunktioner og lineær programmering. Denne emneopgave, vil starte med et afsnit omkring teori.

Under teori, vil der blive fo...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2461

5 Stjerner

Skyggen | Analyse

H.C. Andersens ”Skyggen” er en fortælling om det at være menneske - om hvilke værdier man vægter højest i livet; går man op i materialitet eller skønhed?

H.C. Andersen undersøger netop disse værdisæt blandt hans samtids ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: STX

Ord: 1321

5 Stjerner

Matematik Noter | Over 40 sider

En funktion kan bruges til at beskrive sammenhængen mellem to variable størrelser, som f.eks. hvordan efterspørgselen ser ud i en virksomhed. Der er tradition for at skrive y = f(x), hvis y er en funktion af x.

Symbolet skal forst...


Karakter: Note

Uddannelse: HHX

Ord: 5258

5 Stjerner

Optimering og regression | Stjerneguf | Matematik

Virksomheden StjerneGuf ønsker at blive bedre til at tjene penge på deres standardprodukt Lakridsbånd. Salgschefen har på fornemmelsen, at virksomheden kan opnå et større overskud på salget af Lakridsbånd, end de har gjort de sidste regnskabs...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1209

5 Stjerner

Hjælp til matematik

Sidder du fast i matematik afleveringen eller har du udfordringer med problemregning, så kan du finde et hav af hjælpemidler i matematik her.

Uanset om du har en opgave indenfor finansiel regning, differentialregning eller lineære funktioner, så kan du være sikker på, at vi har det.

Du har mulighed for at finde eksempler på prøver og eksaminer som f.eks. matematikprøven smykker.