Lineær programmering | Emneopgave

Beskriv formålet med lineær programmering

Lineær programmering bruges ofte, når virksomheder planlægger sin produktion. Det er en

... 

Læs mere »

Smykker | Matematik årsprøve

... 

Læs mere »

Lineær programmering | Matematik

Emnet hedder lineær programmering i 2 variable, da både afgrænsningerne og kriteriefunktionerne er lineære funktioner. Desuden indeholder alle opg

... 

Læs mere »

Pestudbruddet i København 1711 | SRP

Frederik d.4 forsøgte på mange måder at holde pesten væk fra Danmark, ved blandt andet forsigtighedsregler. Som nævnt, kunne det lykkedes Danmar

... 

Læs mere »

Emneopgave i regression, funktioner og modeller

Hvad er en regression?

Formålet med regression er at fremstille en model eller en forskrift for den bedste linje mellem en række punk

... 

Læs mere »

Terminsprøve | Matematik | Fra opgave 6 til 11B

Der er lavet en undersøgelse med 39 danske familier som har svaret på spørgsmål omkring deres bilferie, herunder hvor langt de kører, samt hvor m

... 

Læs mere »

Lineære funktioner og funktioner | Matematik

En funktion kan beskrives sproglig, en regneforskrift (eller blot forskriften), en tabel-beskrivelse og en grafisk beskrivelse.

Sprogli

... 

Læs mere »

Konfidensintervaller | Emneopgave | Matematik

På baggrund af en stikprøve er det muligt at finde et interval, hvor den sande værdi μ eller p med en vis stor sandsynlighed vil være mulig at fi

... 

Læs mere »

Matematik aflevering | lineær funktion

Stort set alle logaritmefunktioner i hele verden, har forskriften som er nævnt ovenfor, på nær to som skiller sig ud fra mængden.

D

... 

Læs mere »

Ekspontielle funktioner og logaritmefunktioner

En ekspontiel funktion kan karakteriseres ved, at funktionen enten stiger eller falder med samme procentsats hver gang x-værdien vokser med samme st

... 

Læs mere »