Indholdsfortegnelse
Opg 1:
1.a:
1.c:

Spørgsmål 2:
2.a:
2.b:
2.c:

Uddrag
I proces 1 spaltes den kovalente binding i molekylet for det cyanogene glukosid ved optagelse af vand, hvorved molekylet nedbrydes til to mindre organiske molekyler.

Spaltningen af det cyanogene glukosid sker altså ved hydrolyse. Produktet af denne reaktion er sukkerstoffet glukose samt et restmolekyle der senere nedbrydes til det giftige stof HCN (blåsyre). Enzymgruppen med egenskaben til at katalysere hydrolyse-processen kaldes hydrolaser.

---

Blandt fordele ved at cassavaplantens cyanogene glukosider er giftige er, at planteædere over tusinder af år muligvis har lært ikke at spise den

men derimod søger andetsteds hen i jagten på føde. Altså kan de giftige cyanogene glukosider fungere som et forsvarsværn, der beskytter den mod udefrakommende trusler.