Borgerskabets kvinder i slutningen af 1800 | DHO

Indledning
Gennem tiden har kvindernes vilkår i samfundet været et omdiskuteret emne. Mange debattører har deltaget i debatten og har givet sit besyv med for at ændre vilkårene. Slutningen af 1800-atallet var ingen undtagelse.

Samtidig med en ny litterær periode, blev der sat yderligere fokus på debatten og skildringen af kvinden i samfundet. Heriblandt deltog Adda Ravnkilde og Johanne Meyer som var nogle fremtrædende kvindepersonligheder.

I denne rapport vil jeg først og fremmest gøre rede for borgerskabets kvinders vilkår og forholdene i slutningen af 1800-tallet.

Dette skal være med til at danne en basisviden om emnet, så der senere kan analyseres. Dernæst vil jeg på baggrund af romanuddraget: ”En Pyrrhussejr”

skrevet af Adda Ravnkilde, og programerklæringen: ”Hvad er kvindesagen”skrevet af Johanne Meyer ud fra hendes og den Kvindelige Fremskridtsforenings holdninger, foretage en analyse med henblik på kvinders syn på egne vilkår.

Afslutningsvis vil jeg vurdere om nogle af kendetegnene ved det moderne gennembrud kan genfindes i de to tekster.

Indholdsfortegnelse
Indledning ...................................................................................................3
Redegørelse for borgerskabets kvinders vilkår og forholdene i slutningen af 1800-tallet.................................3
Analyse af Adda Ravnkildes ”En Pyrrhussejr” og Johanne Meyers artikel ”Hvad er kvindesagen?”...............5
Vurdering af i hvilket omfang teksterne er udtryk for det moderne gennembruds tanker.................................8
Konklusion ..................................................................................................9
Kildeliste:....................................................................................................10

Uddrag
Teksterne til analysen er en roman fra 1880 skrevet af Adda Ravnkilde og en programerklæring fra d. 14. juli 1888 bragt i Kvindebladet: ”Hvad vi vil”. Begge kilder er samtidig førstehåndskilder, og skrevet af to kvinde med aktiv deltagelse i kvindekampen.

Kilderne er således anvendelige til at belyse kvindernes vilkår i slutningen af 1800-tallet. Som det fremgår i den efterfølgende analyse, formidles afsendernes budskab på to forskellige måder.

Romanen er fiktiv, hvorimod programerklæringen er et direkte udtryk for den Kvindelig Fremskridtsforeningen holdninger. Jeg har derfor valgt at analyser ”En pyrrhussejr” ud fra et mere dansk fagligt perspektiv og ”Hvad er kvindesagen” ud fra en mere historie fagligt synsvinkel

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu