Sociale klasser i slutningen af 1800-tallet

Indledning
Samfundet i 1800-tallet var en periode hvor befolkningen var inddelt i mange sociale klasser, og frem til midten af 1900-tallet var det danske samfund præget af social klasseopdeling.

I disse sociale klasser var der forskel på løn, arbejdsvilkår og levevilkår, og specielt den lavere under klasse af samfundet levede under kummerlige forhold, som vi i nutidens Danmark slet ikke kan forestille os en værende realitet.

De rigeste i landet havde de havde de største indtægter og var bestående af en mindre andel af befolkningen, mens det store antal af fattige skulle deles om de mindre indtægter.

Samtidig var mange forfattere og kunstnere også optaget af samfundets uretfærdigheder og den sociale ulighed. Dette medførte til store afgørende debatter, som havde stor betydning for samfundets fremtid.

Indholdsfortegnelse
Indledning ....................................................................................................................................................1
Problemstilling .............................................................................................................................................1
Teori og metodeovervejelse.........................................................................................................................2 Redegørelse.................................................................................................................................................. 2
Industrialiseringen.................................................................................................................................... 2
Omlægning af landbruget ........................................................................................................................2
Den absolutte underklasse.......................................................................................................................3
Overklassen .............................................................................................................................................. 3
Opsummering...........................................................................................................................................3
Analyse ......................................................................................................................................................... 4
Henrik Pontoppidan - Muldskuld (1890) .................................................................................................. 4
Opsummering...........................................................................................................................................5
Otto Rung - Fra min klunketid – en hjemlig kavalkade (1942) ................................................................. 6
Opsummering...........................................................................................................................................6
Vurdering af hvilket omfang teksterne er et udtryk for Det Moderne Gennembruds tanker. ....................7
Konklusion .................................................................................................................................................... 8 Litteraturliste................................................................................................................................................ 9

Uddrag
Teori og metodeovervejelse
For at besvare problemstillingen angående de sociale forhold for over- og underklassen i slutningen af 1800-tallet, vil jeg gøre brug af forskellige historiefaglige kilder, hvilket vil give mig et overblik og forståelse for den sociale udvikling der skete i Danmark i slutningen af 1800- tallet.

Her vil jeg benytte kildekritik til både informationssøgning af kilder og vurdering af omfanget af teksterne. For foretagelsen af min analyse og fortolkning af Henrik Pontoppidans ”Muldskud” (1890) og uddrag fra Otto Rungs erindringsbog ”Fra min klunketid – en hjemlig kavalkade” (1942) vil jeg gøre brug af de danske metoder til at analyser de givende tekster.

Redegørelse Industrialiseringen
Den halvdel af 1800-tallet også kaldet for industrialiseringen var en periode som forgik fra ca. 1840’erne til 1914’erne.

I denne periode var der en stærk fremgang i det danske landbrug, grundet af den engelske industrialisering, som havde problemer angående deres fødevarer, hvilket satte gang i den danske kornproduktion.

Denne stærke udvikling i landbruget resulteret i større indkomster til Danmark, som hermed medførte til nye teknologiske opfindelser såsom dampmaskinen, jernbaner og elektricitet. Denne dristige ændring for vilkårene i produktion, transport af folk, produkter og handel resulteret i et moderne industrisamfund i Danmark.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu