Borgerskabets kvinder i slutningen af 1800-tallet | DHO

Indledning
Jeg har valgt opgaveformulering 1, da jeg fandt den meget interessant. Jeg synes, at det er interessant på grund af, samtiden er med til at give et indblik i, hvorfor samfundet er som det er i dag.

Jeg fik også lyst til at lære mere om, hvordan kvindernes rettigheder og vilkår var dengang. Min problemstilling er følgende:

Hvordan var vilkårene for borgerskabets kvinder i slutningen af 1800-tallet og hvordan afspejles disse vilkår i litteraturen.

Borgeskabets kvinder, er kvinder der gifter sig med en god mand, som har en rig familie. Her skal kvinderne ikke arbejde, men passe de huslige pligter, imens manden står for arbejde og økonomi.

Jeg vil i min opgave starte med at give en kort redegørelse for borgerskabets kvinder i perioden 1850-1915, herunder debatten om kvinders vilkår.

Herefter vil jeg foretage en længere analyse af Adda Ravnkildes En Pyrrhussejr og Johanne Meyers artikel ”Hvad er kvindesagen” med henblik på at udlede kvinders syn på egne vilkår.

Derefter vil jeg vurdere i hvilket omfang tekster er udtryk for det moderne gennembruds tanker for til sidst at afslutte med en kort konklusion.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Redegørelse 1
Analyse 3
Vurdering 7
Perspektivering 8
Konklusion 8

Uddrag
Romanen ”En Pyrrhussejr” er skrevet af den danske forfatter Adele Ravnkildes i 1880. Hun begik et dramatisk selvmord, hvor hun efterlod 3 manuskripter.

Hendes manuskripter blev senere hen bearbejdet af den kendte kritiker Georg Brandes. Han lavede 500 ord om til 200 ord og udgav manuskripterne, derfor er det sikkert, at alt hvad hun havde på hjertet, kom ud.

Adda Ravnkilde havde tidligere opsøgt Georg Brandes og Amalie for at få gode råd til hendes forfatterkarriere.

”En Pyrrhussejr” handler om hovedpersonen Elisabeth, som lige er blevet gift med Doktor Bang.

Efter bryllupsrejsen skal Elisabeth tilrettelægge sit nye liv, hvor hun har drømmen om at blive forfatter og blive optaget i mændenes intellektuelle verden som ligeværdig med mændene.

Elisabeth ville skrive en bog, som kunne medvirke til, at hun kunne blive nævnt blandt intellektuelle mænd;

”hendes hjerte bankede ved tanken om at skulle være deres værtinde, ja muligvis en gang høre sit navn nævnt sammen med dem” (side 1, linje 4-5).

Lige fra det første møde med Doktor Bang, har han autoritet til at styre Elisabeth i form af, at hun ikke er berettiget til noget.

Han udelukker muligheden for, at Elisabeth kan møde hans ungkarlevenner, hvilket Elisabeth bliver meget tvær over, da hun havde et ønske om at kunne være i kontakt med de intellektuelle mænd.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu