Indledning
Livet begynder ved fødslen, hvor to mennesker, bliver forældre. Dette kræver ansvar, forpligtelse og en utrolig tålmodighed.

Som forældre følger der et stort ansvar nemlig for barnet. Barnet har brug for faste rammer med krav og tydelige grænser.

Opdragelsen former barnet og har stor betydning for, hvordan barnet vil blive som borger i vores samfund. Børneopdragelsen kommer ikke af sig selv, men den bliver dannet ved en bevidst stillingstagen fra forældrene.

Uddrag
Al Awssi mener, at borgerligheden er blevet hældt ud med badevandet, og det er vigtigt, at vi samler den op, og integrerer den i opdragelsen igen.

Borgerligheden knytter sig til, begrebet borger og det handler om, hvad der følger med for at være borger i et samfund.

En fast opdragelse mener Al Awssi, bunder i krav og tydelige grænser, men samtidig er det vigtigt, at man som forældre står parat med styrke og trøst, når livet gør ondt.

Det er vigtigt, at børn oplever, at livet gør ondt, fordi sådan er livet, og det vil gøre dem stærkere. Samtidig mener Al Awssi også, at det er vigtigt

at man som forældre ikke kun har et ”synspunkt”, men at man skal sætte retningen og bestemme. Al Awssi lister også en del synspunkter op

som hun mener er vigtigt, at man lærer sit barn, her starter hun en del af sætningerne op med ”lær dit barn…”. Hun har her fokus på, at man som forældre har et ansvar for at lære sit barn om litteratur

salmer, historie, politik og kultur. Hun mener også, at det er vigtigt at lære barnet om samtalens kunst, høflighed og respekt for andre mennesker, og at barnet får en viden om, at man er en del af noget større nemlig et samfund.

Ovenstående synspunkter underbygges på en bestemt måde i Al Awssis kronik. Her indleder hun f.eks. med en nyere analyse fra

”Den danske værdiundersøgelse” hvor hun skriver følgende: ”I en nyere analyse fra ”Den danske værdiundersøgelse” mener et flertal af danskere, at børn og unge skal have mere respekt for autoriteter i børneopdragelsen.