Indholdsfortegnelse
Virksomheds Karakteristiske
Omverdensforhold
- Kunderne
- Leverandør
- Konkurrenter
- Teknologiske
- Tidsmæssige svingninger
- Lovgivning
- Demografisk
- SWOT Analyse
Stimuli
Organisme
Diskutere Bog & idé konkurrencestrategi og vækststrategi

Uddrag
Bog & idé er en dansk frivillig boghandlerkæde, som består af 98 butikker spredt over hele Danmark. Det var oprindeligt en indkøbsforening med navnet Bogpa, som blev til en frivillig kæde i 1988. I 1998 skete en opdeling af Bogpa til to selvstændige kæder.

En blev til Bog & idé og den anden Bog og Papir. Begge kæder er ejet af Indeks Retail, som er et kædekontor, der også driver virksomhederne Boghandler og Lejekæden.

Bog & idé har et bredt og dybt sortiment, dvs. de har mange varegrupper og mange varianter.

Indeks Retail støtter Bog & idé med centralt vareindkøb, logistik og markedsføring af deres obligatoriske sortiment.

Det er også muligt at tage egne varer ind, som passer ind til det lokale miljø. Bog & idé er en detailvirksomhed, som er på konsument B2C marked, hvor kunderne er private forbrugere, som køber med det formål, at dække deres personlige behov.

Udover at sælge bøger, sælger de også skole og hobby artikler, kreative materialer, kopper, vaser, nøgleringe osv. Deres målgrupper er folk i aldersgruppen fra 40 – 59 år, familier med børn og husstande med en mellem til høj indkomst.

Et sådant centralt styret set up med landsdækkende butikker tæt på kunderne giver en mere personlig service og konkurrencemæssig fordel, hvor de har stordriftsfordele og derved kan tilbyde varerne til konkurrencedygtige priser.

Med liberaliseringen af bogmarkedet blev konkurrencen forøget, fordi det giver supermarkeder muligheder for at sætte en lokkepris på bestsellerne.

For at få forbrugerne til at blive påvirket til at købe, Bog & idé benytter sig af stimuli i form af marketing mix (de 4 p’er).

Stimuli består af alle de input og forskellige faktorer i forbrugens omverden, som kan påvirke dem til at købe. Bog & idé har et bredt sortiment, som dækker et stort behov.

Med hensyn til prisen er Bog & idé nødt til at fastsætte en pris således, at man maksimerer profitten på langsigt. F.eks. er Bog & idé også en gave butik, hvor man kan finde de helt rigtige gaver til Jul, Mors og Fars dag osv.

Med kundernes højere rådighedsbeløb kan de købe flere bøger. Ved ændringerne i lovgivningen er supermarkedet begyndt at sælge Bestseller til lokkepris.

Derfor er Bog & idé nødt til at reducere priserne for at blive konkurrence dygtig. De har 98 landsdækkende butikker, som kan tilbyde personlig service.

Udover markedsføre deres bøger ved at anvende reklamer aviser, online markedsforing og TV reklamer til højtider.

For at følge den teknologiske udvikling har Bog & idé kombinere købet ved at bestille online. Kunderne kan købe en bøg online og hente dem i butikken.