Indholdsfortegnelse
Lav en kort virksomhedskarakteristik af virksomheden Bodum
2. Analyser Bodums værdikæde
3. Analyser hvilke eksportmotiver der især har været gældende for Bodums internationalisering.
4. Diskuter følgende udsagn:
4. a Der er tale om line-extension når Bodum vælger at tage nye produktkategorier ind i sortiment.
4. b En stor fordel for Bodum ved at etablere et salgsdatterselskab på et marked er, at virksomheden får kontrol over deres promotion på markedet.
5. Identificér en væsentlig udfordring for Bodums fremtidige vækstplaner. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
- En fordel er at moderselskabet giver vision og vejledning.
En klar fordel ved et udlandsk ejet datterselskab er, at moderselskabet kan yde retning, støtte og vejledning til datterselskabet. Datterselskabet har selvfølgelig ret til at udvikle egen forretningspraksis, men moderselskabet vil have indflydelse på de visioner, principper og strategier der styre datterselskabet. Det sikre at datterselskabet vil have samme værdier som moderselskabets.

- En anden fordel kan være at moderselskabet kan dele sine ressourcer.
Her er især de finansielle systemer, markedsføringsstrategier og administrative tjenester vigtige, så datterselskabet ikke starter fra bunden. Men hurtigt kan hæve sin drift og dermed styrke både datter- og moderselskabet.

- En tredje fordel er at etablering af et udenlandsk datterselskab gør det muligt for moderselskabet at udvide sit marked og målkonsument.
Ulemperne lyder således:

- Et af de største ulemper er selvfølgelig ar datterselskaber kan være dyre.
Det kommer til at tage moderselskabet mange finansielle ressourcer at opdrive og opretholde datterselskabet.

- En anden ulempe er at udenlandsk ejet datterselskab, som udvikler sig mod et andet marked hvor det opererer, kan støde på kulturelle og politiske udfordringer i dets værtslandet. Dette vil kunne påvirke datterselskabets succes negativt.

Jeg konkluderer, at fordi BODUM er stillet så stærkt økonomisk, så har det at etablere et salgsdatterselskab styrket virksomheden. Og har både styrket dem økonomisk, men også igennem promotion fordi de har udbredt sig til et større marked på denne måde. Hvis BODUM havde valgt at etablere datterselskabet i 2008, hvor finanskrisen havde været eller at de havde gjort det da de havde været mindre økonomiske stabile, havde det kunnet have sat virksomheden i fare.