Indholdsfortegnelse
BMWs historie
BMWs profil
Social ansvarlig
Mål
Politiker
Behov
Købemotiver
Købsroller
Købstype
Købevane
6. fase: Beskrivelse af målgruppe
1. I skal med udgangspunkt i modellen beskrive jeres valgte virksomheds nær-og fjernmiljø.
1. Beskriv hvem jeres virksomheder er i bred/snæver konkurrence med ved at udarbejd en skydeskive model
2. I skal beregne jeres virksomheds markedsandel

Opgave:
I skal finde en reklame for jeres valgte virksomhed, hvor virksomheden reklamerer for et af de produkter virksomheden sælger.
1. I skal beskrive målgruppen for jeres valgte reklame.
2. I skal beskrive virksomhedens anvendelse af De 4 P ́er

Uddrag
Det er formentlig mest mænd der er køber af BMW.

Det kan være alle aldersgrupper, men flest fra omkring 40 og opad fordi denne gruppe har en større indkomst.

Det vil være mange forskellige behov der kan motivere til et køb af en BMW.

Et konkret transportbehov, behovet for at køre sikkert, et behov for at markere status i forhold til sin sociale gruppe og for at opfylde et rent egoistisk behov for luksus, opfylde en gammel drøm. Livsstil
Købere af BMW kan være velfunderede familier med eller uden børn, par fra sidst i 40erne eller 60erne, de har god købekraft og betaler gerne ekstra for kvalitet. Velorienterede bruger alle elektroniske medier. Læser en af de større morgenaviser.

Købere kan også være velhavere evt. lidt ældre, med meget høj købekraft, højt uddannelses- og beskæftigelsesniveau. De er velorienterede på alle medier også avis.