Blodtyper | SRO | 10 i karakter

Indledning
AB0- og rhesus systemet var store opdagelser inde for den lægevidenskabelige verden. AB0 systemet blev opdaget i 1901 af Karl Landsteiner.

I 1941 beskrev Karl Landsteiner og A.S Wiener deres opdagelse af rhesus systemet. Disse opdagelser har gjort det muligt at fortage blodtransfusioner uden risiko for at blodet agglutinerer, hvilket kan medføre livstruende konsekvenser for patienten.

Selvom alt blod ser ens ud, så er der genetiske forskelle på blodtyperne. I løbet af mange tusinde års evolution har menneskets gener muteret sig, hvilket har givet os forskellige variationer af arvemateriale, dermed også blodtyper.

AB0- og rhesus systemet er afgørende ved blodtransfusion, det kan virke som en ulempe at blod skal være kompatibelt, men i mange tilfælde er dette en fordel.

Den genetiske variation gør nemlig at mennesket har større sandsynlighed for at klare sig igennem diverse sygdomme og forhold, og dermed sikre artens overlevelse.

Indholdsfortegnelse
Resume……………………………………………………………………………3
Indledning.……………………………………………………….……………3
Opgaveformulering………………………………………………….4
AB0-systemet……………………………………………………….4
Er klassens stikprøver repræsentativ for blodtypefordelingen I Danmark? …….6
Redegørelse for binomialfordeling ift. en skoleklasse………….…………………..7
Vurdering af resultaterne…………………………………………9
Konklusion på opgaven……………………………………………..10
Litteraturliste……………………………………………………….11
Selvevaluering……………………………………………..16

Uddrag
Når vi vil teste danskernes blodtypefordeling, så vil vi få det mest præcise svar ved at teste hele populationen. Dog ville dette være meget tidskrævende, og derfor benytter vi os af en stikprøve.

En stikprøve er en statistik metode hvor man tester en delmængde af en større population. På den måde får man en et resultat, som er repræsentativt for hele populationen.

Jo større en stikprøve er, jo mere præcis bliver målingerne for hele populationen. Som tommelfingerregel skal man bruge 30-40 tilfældige valgte deltagere, for at få et svar som er repræsentativ for populationen, uanset dets størrelse.

I vores tilfælde har vi taget en skoleklasse fra 3.G som vores stikprøve. Denne klasse er på 23 elever og opfylder dermed ikke tommelfingerreglen for antal deltagere.

Det andet krav for en god stikprøve er at deltagerne er tilfældigt valgt, ej heller bliver dette krav opfyldt. I en skoleklasse vil alle deltagere være i samme aldersgruppe, og derudover vil de geografisk set være meget tæt på hinanden.

Stikprøven overholder kravet om at den er taget på en delgruppe af en population, i det tilfælde at alle i klassen er danskere. Men da vi ikke kender klassen, ved vi ikke om den indeholder fx udvekslingsstudenter eller elever med anden etnisk baggrund.

Dermed kan vi sige at vores stikprøve i høj grad er upræcis i forhold til at repræsentere resten af Danmark. For at få et mere præcist svar skal vi bruge en større stikprøve af tilfældige danske deltagere.

---

Vi vil undersøge sandsynligheden for at blodtype AB optræder i den pågældende klasse på 23 elever. Dermed bliver den stokastiske variable x defineret som ”antal elever med blodtype AB”. Der findes blodtyperne A=44%, B=10%, 0=41% og AB=5%

Ved binomialfordeling laver man et forsøg hvor der er to mulige udfald; succes eller fiasko. Forsøget bliver udført et bestemt antal gange, dette betegnes n, som også kaldes for antalsparameteren.

Forsøgene skal fortages uafhængigt af hinanden, så der er en fast sandsynlighed for enten succes eller fiasko. Denne kaldes også for sandsynlighedsparameteren og betegnes med p.

Når vi overfører denne viden til vores tilfælde, vil en succes altså være blodtype AB, og de resterende blodtyper A, B og 0 er fiasko. p er sandsynligheden for succes og er dermed på 5%

da 5% af Danmarks befolkning er blodtype AB. n = antal gange forsøget gentages. I vores tilfælde vil det være 23, da vi skal teste alle 23 elever for at finde deres blodtype.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu