Biologi Noter

Indholdsfortegnelse
Den prokaryote celle
Den eukaryote celle – (dyrecellen)
Den beskrivende del:
- Hvad består cellevæggen i prokayote celler af?
- Hvornår er prokayote celler grampossitiv eller gramnegativ? Hvilke kendetegn har de hhv. positive og negative?
- Hvad består cellevæggen i en plantecelle af?
- Hvad betyder cellemembranen for cellen?
- Hvad står ”ER” for og hvilken betydning har ER for cellen?
- Hvad består cellerne arvemateriale af?
- Hvad er plasmid?
- Hvad er mitokondrie?
- Hvad sker der i plantens grønkorn?
- Hvad sker der ved ribosomerne i cellen?
- Hvad er der inde i cellekernen?
- Hvilke levende organismer har eukayote celler?
- Hvilke organismer har prokayote celler?
- Hvad er en virus?
- Forskel mellem dyr og plante?

Cellemembranen
Passiv transport – (% energi)
Faciliteret diffusion –
Aktiv transport – (energikrævende)
Diskussion: Journal Diffusion:
Membrantransport
DNA
M Celledelingsfasen → Cellen deler sig ved mitose.
Hvilke forskelle er der mellem DNA og RNA –
Det centrale dogme
Genetik:
Stamtavle
Dominerende nedarvet sygdom
Kønsbundet nedarv
Hvide blodlegemer:
Evolution
Naturlig selektion
Darwins finker
1) Hvad er evolution?
2) Hvordan sker evolutionen ved mennesket? Find eksempel
3) Hvor kæmper vi som mennesker med evolutionen?
Bakteriens evolution
Antibiotika opdeles i:
GMO – genmodificeret organisme
Kost og sundhed
kulhydrater
Protein
Fedtstoffer
Mineral
Vitaminer
Energibalance
Krop og træning --> blodkredsløb
Blodkarnettet:
Krop og træning - Lungerne
Hjertet
Økologi – vandløb

Uddrag
Hvilke forskelle er der mellem DNA og RNA –
I DNA molekylet findes der Thymin (T) – I RNA findes der uracil (U)
Deoxyribose i DNA og ribose i RNA
DNA er dobbeltsrenget og bliver til RNA når det enkeltstrenget.
DNA kan IKKE forlade cellekerne, hvorimod RNA godt kan.

Det centrale dogme
DNA-skabelon – ATGCGGATT
RNA-streng – UACGCCUAA – Forskel til fordel for den over os – alle U’er er erstattet med T’er
Vores riboson aflæser tre baser af gange, kaldes et kolon.

Der står ”UAC” Og derved finde ud af hvilken aminosyre der passer dertil.

Genetik:
Hvordan genetiske egenskaber nedarves:
Gen: ”en del af DNA’et”

Kønsceller indeholder en variation af genet.
Hvert gen indeholder to variationer (én fra far, én fra mor)

Et gen, består af to variationer af opskriften til samme protein – af to alleller Ens alleller: homozygot – to ens ville være et a og et a
Forskellige alleller: heterozygot – to forskellige ville være et a og e

Genotypen: kombinationen af de to alleller.
Fenotypen: den genetiske egenskab som kommer til udtryk.
Dette er hvad der kommer til udtryk ved organismen.
De kan både være dominerende og recessive

De dominerende alleller skrives med store bogstaver og modsat skrives de recessive med små bogstaver.

Gregor Mendel – Mendels 1.lov (kønscelleloven)

Beregn sandsynligheden for at et barn får en given genetisk egenskab, ud fra forældrenes genotyper.
Simpel model: krydsningsskema.


Blå øjenfarve: b
Brun øjenfarve: B

1:2:1 – altid gældende for heterozygote forældre: - genotypeudspaltning

1 tallet oplyser om BB – 2-tallet for Bb og det sidste 1-tal for bb – 25% for BB, 50% for Bb og 25% for bb.

Fenotypeudspaltning – 3:1
¾ børn statistisk set, få samme genetik der kommer til udtryk.
Fenotype: blå øjne – bb – giver blå øjne, som er en fenotype, altså det der kommer til udtryk.

Rødt hår er en recessiv egenskab – alle andre hårfarver i denne sammenhæng er dominerende Mand m. rødt hår.
Han genotype er rr, da det er recessivt.
Kvinde m. lyst hår og hendes mor har rødt hår.

Hendes genotype er Rr – Stort R, fordi der er noget andet er kommet til udtryk, men lille r fordi hun har det i sene gener


Stamtavle –

- Det at undersøge genetiske egenskaber i en familie. Laves med cirkler og firkanter – samt en masse streger Alle cirkler er kvinder og alle mænd er firkanter

Vandret streg mellem cirkel og firkant, vil være forældrene – når der er en lodret streg ned. 1. Fødte står altid længst til venstre.
Til højre – udefrakommende
Når en cirkel/firkant er farvet, så er det ensbetydende med at man er syg.

Recessiv nedarvet sygdom – og der findes en der hedder dominant

Hvis du skal være syg, skal du have to små a’er – så snart du har et stort A, så er du rask Det lille a er en defekt allel og det store er modsat rask allel.

Dominerende nedarvet sygdom –

- Aa, AA : Syg.
Du er derved kun rask, hvis ud har to friske alleller.

Kønsbundet nedarv –

- Den genetiske egenskab sidder på kønskromosomerne: x eller y kvinde – xx

mand – xy
Recessiv er x opløfte i lille A –

Blodets bestanddele –

- Røde blodlegemers funktion er at sende iltet blod rundt i kroppen og co2 med retur til lungerne, hvor det udåndes og derved skabe mere ilt.
Røde blodlegemer udskiftes hele tiden og har en levetid på ca. 120 dage
- 0,001ml = 5 mio røde blodlegemer


På overfladen sidder glykoproteiner, som bestemmer hvilken blodtype du har.

Hvide blodlegemer:

- Deres funktion er at opretholde immunforsvaret – med andre ord forsvare de kroppen. Blodpladernes funktion er at udføre reparationer når der går hul på et blodkar – tager ca. 9 dage 0,001ml = 300.000 blodplader

Plasma er en saltholdig væske bestående af 95% vand.

Mendels 2.lov (uafhængighedsloven)

Mange genetiske egenskaber bestemmers af flere gener, som fordeles uafhængigt af hinanden ved kønscelledannelsen.

AB0-system
3 alleller – store I opløftet i store A, Store I opløftes i store B og så bare i

Ud fra disse alleller kan der dannes 6 genotyper:
4 fenotyper: enten blodtype O, A, B eller Ab

Rhesus-system

Alleller – D & d

Fenotyper: DD Dd er rhesus+

Dd er rhesus-

Blodtype 0 er recessiv
Blodtype A:

---

Evolution

Handler om livet udvikling.

Charles Darwins evolutionsteori:
- Artsdannelse
- Naturlig selektion
- Mutationer: ændringer i arvematerialet (spontant /DNA-replikation)
➔ Punktmutation: Basepar erstattes med et andet basepar

➔ Længdemutation: basepar fjernes: deletion

➔ Længdemutation: basepar tilføjes: insertion

Naturlig selektion
Individer der med genetiske favorable egenskaber vil teoretisk set få flest afkom.

Darwins finker
Handler om 14 forskellige arter finker
Nicher: fødegrundlag

Interspecifik konkurrence (konkurrence ml. arter) – bl.a. det med dræbersnegl mm.
Flere arter i samme habitat og med samme niche.
Intraspecifik konkurrence (konkurrence inden for samme art)

Biodiversitet: Variation af liv
➔ Migration

➔ Artsdannelse

➔ Mængden af arter, der uddør

1) Hvad er evolution?

- Evolution er enormt mange forskellige ting, men en ting som går igen er evnen til at udvikle sig, for bedre at kunne ”tackle” fremtiden og i den forstand få styr på tingene, så epidemien ikke udbryder igen, som den gjorde i USA i 1970’erne. Dog er evolution også, at vi på en måde forbereder os på fremtiden, så vi i den forstand sikre os selv bedst muligt, for at kunne overkomme de forhindringer vi nu engang vil møde, for det er uundgåeligt vi ikke gør.

2) Hvordan sker evolutionen ved mennesket? Find eksempel

- Evolutionen er i den grad også sket ift. mennesket. Det kan jo bl.a. erfares ved at mennesket har udviklet sig, efter hvor de befandt sig. Det startede hele som et homo sapiens, til at gå til at udvikle sig jævnt, desto længere nordpå det kom. Derefter gik det til at være Homo erectus bl.a. for helt til sidst at ende op med Neandertaleren.

3) Hvor kæmper vi som mennesker med evolutionen?

Det gør vi i den grad ift. at udvikle os videre endnu. Se fx bare, at vi har lavet et ”lager”, hvor det er

vi fremadrettet vil opbevare gener, således vi kan forplante disse igen i fremtiden. Derfor er der oprettet genbanker


Bakteriens evolution -

Kan udveksle genetisk materiale med hinanden via plasmiderne, fx bakterieresistens Hvert 20. Minut: E.coli
Ekstremofile bakterier: lever ugæstfrie steder
➔ Temperatur

➔ Tryk

➔ Giftighed

Mesofile bakterier: 15-45 grader
Termofile bakterier: 40-80 grader

Hypertermofile bakterier: 70-95 grader
Psykrofile bakterier: -10-20 grader

Psykrotolerante bakterier: en mesofil bakterie, der kan overleve i koldere omgivelser end normal – (-10-20)

Kan dø via varmen, pga. enzymerne muligvis ikke kan fungere i den nu for varme temperatur Bakterier lever i forskellige zoner, afhængig af temperaturen. Grunden til dette er, at bakteriens enzymer er temperaturafhængige. Bliver temperaturen for høj, vil enzymerne denaturere (ødelægges) og bakterien vil ikke fungere optimalt (den dør)

Ekstremofile bakterier

Aktuelt eksempel på naturlig selektion – multiresistente bakterier – resistent over for minimum 5 slags antibiotika.

MRSA: meticillinresistente Staphylococcus aureus

Forbedre situationen:
- (svine)produktion (-antibiotika)
- mere kontrol / oplysning
- isolation
- antibiotikaproduktion

Antibiotika opdeles i:
- Smalspektret antibiotika: Specifik
- Bredspektret antibiotika: dræber næsten alle bakterier – inkl. De gode
Bredspektret bruges i en højere grad nu til dags, da det smalspektret er blevet bakterie resistent

GMO – genmodificeret organisme
(manipulation af det genetiske materiale)
Fordele!
- Isolere bakterien

- isolere genet for egenskaben
- genet indsættes i en mikroorganisme og dyrker dem i tanke
- Oprense og anvende andetsteds

---

kulhydrater -
Primært fra frugt, grøntsager og kornprodukter

Monosakkarider findes i frugter – hulstofring, bestående af carbon, hydrogerner og et O i midten.

kan optages direkte i fordøjelsessystemet.
I grøntsager:
2 vigtige monosakkarider – fruktose og glukose
To monosakkarider, bliver til et disakkarid.
Glukose og glukose bliver til maltose

Glukose og fruktos bliver til sukrose
Glukose og galaktose bliver til laktose
I kornprodukter:
polysakkarider: lang kæde af monosakkarider
Deles op i fordøjelse og ufordøjelige
Fordøjelige: stivelse

Ufordøjelige: cellulose

Protein –

Består af aminosyrer, som et bestemt codon kodes for – 50.1000 aminosyrer pr. protein 20 forskellige aminosyrer, hvoraf 64 af dem koder for dem

8 findes i kosten. (8/20)
peptidbindinger ml. aminosyrerne
O-O – (O er aminosyrer)

Når vi skal nedbryde proteiner, så går vi ind og sørger for vi fr vores aminosyrer på enkelthånd, således vi kan optage dem, som fri aminosyrer.

Kød, mælk osv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu