Indholdsfortegnelse
Fotosyntese - dannelsen af glukose
Kuldioxid + vand + lysenergi à glukose + ilt
Til hvilke formål anvender planten forskellige typer kulhydrat
Respiration
Glukose + ilt à kuldioxid + vand + ATP (energi)
Deres betydning for levende organismer

Uddrag
Med udgangspunkt i bilagene, skal du holde et oplæg på op til 10 minutter, hvor du kommer omkring fotosyntese og respiration, samt giver eksempler på hvilke makromolekyler en plante kan danne og deres formål i en celle.

Inddrag aspekter fra eksperimentelt arbejde hvor du finder det relevant.
Fotosyntese - dannelsen af glukose

Der dannes glukose ved fotosyntese
6 CO2+6 H2O+lysenergi −> C6H12O6+6 O2

Kuldioxid + vand + lysenergi à glukose + ilt
Fotosyntese foregår i plantecellens grønkorn

Planten optager kuldioxid fra atmosfæren, det optages igennem dens læbeceller som sidder på bagsiden af plantens blade.

Den optager vand gennem rødderne, dette sker ved at planten aktivt pumper næringsstofferne phosphat og nitrat ind i rødderne og vand følger med pga. koncentrationsforskelle (diffusion, vands diffusion kaldes osmose)

Og til sidst optager planten lysenergi fra solen
Til hvilke formål anvender planten forskellige typer kulhydrat

Glukose: bruger planten til respiration og den omdanner det til andre typer kulhydrat
Fruktose: smager sødt, vil gerne spises så planten kan blive spredt
Stivelse og sukrose: depot af glukose, skal bruges til respiration
Cellulose: plantens cellevæg er opbygget af dette