Indholdsfortegnelse
1) Introduktion/lokalitetsbeskrivelse.

2) Beskrivelse af den stratigrafiske lagserie som den ses ved Stevns Klint, herunder den opmålte stratigrafiske log fra ekskursionen (rentegnet om nødvendigt!).
Suppler med en beskrivelse af de udleverede bjergartsprøver, der lægges frem i klassen. Hvordan er de forskellige bjergarter dannet (tolkning)?

3) Redegør for den del af Jordens udviklingshistorie der ses ved Stevns Klint. Denne redegørelse kunne omfatte klimatiske forhold, havniveauændringer, dyrelivet/livets udvikling og Fiskelerets betydning. Inddrag/referer gerne til jeres bjergartsbeskrivelse.

4) Beskrivelse af resultaterne fra forsøget med ”​Porøsitetbestemmelse​”. Sæt jeres bjergartsbeskrivelse og porøsitetsbestemmelse i relation til grundvands- og olie/gas-reservoirer.

5) Perspektivér til anvendelsen af kalk som ressource. Hvorfor graves der efter kalk ved bl.a. Stevns? Hvad bruges det til?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Skrivekridt​ Fra en skala fra 1-6, hvor 1 er det fineste på skalaen og 6 er det groveste fra den stratigrafiske lagserie, så er skrivekridtet på 3. Skrivekridtet er blevet aflejret på dyb havbund med rigt dyreliv.

Det gør, at skrivekridtet bliver finkornet og blødt, fordi kalkskallerne ikke er sammenkittede og derfor smitter meget nemt af, hvis man rører ved det.

Skrivekridtet har en høj porøsitet, som gør, at det eroderer meget nemt. Det kan man se på de 2 billeder over teksten.

Flinten ​Fra en skala fra 1-6, hvor 1 er det fineste på skalaen og 6 er det groveste fra den stratigrafiske lagserie, så er skrivekridtet på 6.

Den knoldede flint er aflejret i en kemisk proces i krebsdyrenes systemer af gravegange, der ligger parallelt 30 cm under havbunden.

Flinten ligger i bånd, som gør, at man kan datere den absolutte topografi af krebsdyrenes levetid. Så når den knoldede flint ligger buet og forskudt I Stevns Klint, er det fordi, den følger havbunden.

Fiskeleret ​Fra en skala fra 1-6, hvor 1 er det fineste på skalaen og 6 er det groveste fra den stratigrafiske lagserie, så er fiskeleret på 1.

Fiskeleret består af små korn, der er fine, hvilket må betyde, at det er blevet aflejret på dybt vand eller vand med lidt strøm i med fine bundforhold, hvor der ikke har været noget ilt til stede, som ville have forstyrret aflejringen.

Fiskeleret er aflejret for mere end 65 millioner år siden i en periode, hvor der lige var styrtet en asteroide ned, der udryddede en stor del af dinosaurerne. Det har ført til, at laget af fiskeler er opstået, som man kan se på Stevns Klint.