Besættelsen i Danmark | Historieprojekt | 12 i karakter

Indledning
Under 2. verdenskrig var Danmark under besættelse af tyskerne. Danmark blev besat d. 9. april 1940 af de tyske tropper, som trængte ind i landet.

Først 5 år efter blev Danmark igen en fri nation. Grundlaget for denne tyske besættelse har i høj grad forbindelse til tyskernes ønske om at besætte Norge. Dog er det ikke sådan fra tysk side, som mener de blot så det som en nødvendighed.

I første del af denne besættelsestid indgik Danmark og Tyskland den såkaldte samarbejdspolitik, som havde til grundlag at medføre fordele for Tyskland såvel som Danmark.

Dette gjaldt både økonomisk og politisk, hvortil det kan siges, at Danmark her skilte sig ud fra andre tysk-besatte lande.

Dog har det senere hen være omdiskuteret, hvorvidt denne samarbejdspolitik kan beskrives som værende moralsk korrekt.

Indholdsfortegnelse
Indledning
- Problemstilling:
Grundlaget for besættelsen af Danmark 9. april 1940
Samarbejdspolitikken mellem Danmark og Tyskland
Samarbejdspolitikken - moralsk korrekt?
Konklusion
Bibliografi

Uddrag
Tidligt om morgenen den 9. april 1940 blev angrebet på Danmark iværksat, hvor tyske tropper overskred grænsen i Sønderjylland.

Efter det tidlige angreb kapitulerede Danmark efter få timer. Herefter indledtes den såkaldte samarbejdspolitik, som vil blive kigget nærmere på senere.

Angrebet på Danmark var et led i en operation, hvis mål var at få kontrol med Norge. Det var et ønske fra tysk side at give den tyske flåde bedre betingelser for operationer i Atlanterhavet samtidig med

at de ville sikre udskibningen af svensk jernmalm til den tyske rustningsindustri. Således var Danmark blot ”en trædesten” for tyskerne.

Således ser man altså på, at besættelsen af Danmark blot var en militærtaktisk beslutning i operationen omkring at besætte Norge.

Dog ser vi på, at der var forskellige opfattelser og forklaringer omkring grundlaget for besættelsen af Danmark og Norge.

I et tysk memorandum , som blev udsendt d. 9. april 1940, beskriver tyskerne, hvorfor de efter egen mening var nødsaget til at besætte Danmark.

I det tyske memorandum beskrives der, hvordan Tyskland så det nødvendigt at besætte danskerne for at beskytte det skandinaviske område mod briterne og franskmændene.

Kilden kan siges at være en førstehåndskilde, da det er en kilde, som netop var en del af besættelsen dengang. Hertil kan det både siges, at kilden er en primær tekst og kilden er samtidig.

Modtageren af dette tyske memorandum var den danske gesandt. Derfor kan det altså siges, at denne kilde ikke har været offentlig, da den ellers dermed var blevet udsendt til den brede befolkning.

Hvis vi ser på tendensen i memorandummet, kan det siges at bære tydeligt præg af, at det netop er tyskerne selv, som har udsendt dette.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu