Gode noter om besættelsen | HIstorie

Indholdsfortegnelse
Besættelsen
- Hvordan var Danmarks udenrigspolitik op til besættelsen?
- Hvad var Danmarks politik fra 1940-43?
- Hvad ændrede i sig forhold til ovenstående i 1943?
- Hvordan var livet for den almene dansker under krigen?
- Hvem var og hvad lavede modstandsbevægelsen?

Den kolde krig
- Hvem var hovedaktørende under den kolde krig?
- Hvad gik konflikten ud på?
- Ungdomsoprøret
- Velfærdsstatens opbygning

Uddrag
Hvordan var Danmarks udenrigspolitik op til besættelsen?
Danmarks udenrigspolitik op til besættelsen var meget diplomatiske i og med, at man forsøgte at forholde sig neutrale.

Denne neutralitetspolitik havde man ligeledes ført i forbindelse med 1. verdenskrig fra 1914-18 - i begge omgange var det med Erik Scavenius i spidsen.

Årsagerne til neutralitetspolitikken var mange. Dels havde man ikke militæret til at kæmpe jf. neutralitetspolitikken fra 1.verdenskrig.

Derudover havde man heller ikke for alvor nogle alliancer, og man kunne ved at blive anerkendt som neutrale af de større verdensmagter, som man blev i 1.verdenskrig, opretholde samhandel med alle parter.

Hvad var Danmarks politik fra 1940-43?
Dansk besættelsespolitik i denne periode var præget af et samarbejde med Tyskland, hvorfor udenrigspolitikken også blev benævnt ”samarbejdspolitikken”.

Danmark var blevet besat af tyskerne, men pga. samarbejdspolitikken kunne man alligevel få lov til at beholde en vis suverænitet b.la. med politisk selvstændighed, eget politi, egen hær osv.

Hvad ændrede i sig forhold til ovenstående i 1943?
I august 1943 sker der et epokegørende skift under besættelsen. Det begynder at gå ned ad bakke for tyskerne i februar.

De taber slag i Stalingrad og mister et stort stort antal af soldater. Herefter tror folk ikke længere på, at Tyskland er i stand til at vinde krigen.

Uroen breder sig især blandt den danske befolkning, hvor en lang række demonstrationer/protester bryder ud flere steder i landet.

Dette fører til voldige konfrontationer med tyskerne, og derfor bliver dansker pålagt større restriktioner fra de tyske magthavere.

Dette er eksempelvis censur af pressen, spærretid, dødsstraf for sabotage og forbud mod forsamlinger. Disse restriktioner afslår den danske regering, og samarbejdspolitikken bryder dermed sammen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu