Indholdsfortegnelse
EGREBER
- Hvad er sekularisering/afsekularisering-
- Hvad er affortryllelse/genfortryllelse
- Hvad er den Den religiøse aktør -
- Hvad er pluralisme
- Hvad er synkretisme
- Hvad er institutionaliseret/ikke-institutionaliseret religion-
- Hvad er maksimalisme/minimalisme-
- Hvad er religionsfænomenologi
- Hvad er religionssociologi.
- Hvad er polarisering
- Hvad er refleksivitet, individualisering og selviscenesættelse?
- Hvad er elite og mainstream, konversion

METODER:
- Hermeneutisk metode
- Indefra- og udefra-synsvinkel
- Religionssociologi
- Religionsfænomenologi

Uddrag
Hvad er sekularisering/afsekularisering-
- Sekularisering bruges om den proces, at religion og stat adskilles. Det betyder, at religion ikke spiller en central rolle i det offentlige rum.

- Afsekularisering er den proces, hvor religionen igen begynder at gøre sig gældende i samfundet og påvirker normer og adfærd.

- Begreberne sekularist og islamist drejer sig om, hvor meget religion skal fylde på samfundsplan. Sekularisten ønsker at adskille religion og politik, hvor islamisten/ikke-sekularisten ønsker at religion og politik er to sider af samme sag. Når

Hvad er affortryllelse/genfortryllelse
- Affortryllelse er et begreb som introduceres af Max Weber til at anskueliggøre den udvikling der sker i forholdet mellem individ og samfund, ved overgangen til det moderne.

Affortryllelsen repræsenterer således det gradvise skred i individernes forestillingsverden, som er konsekvensen af det moderne samfunds stigende rationalisering.