Begreber og metoder | Noter

Indholdsfortegnelse
EGREBER
- Hvad er sekularisering/afsekularisering-
- Hvad er affortryllelse/genfortryllelse
- Hvad er den Den religiøse aktør -
- Hvad er pluralisme
- Hvad er synkretisme
- Hvad er institutionaliseret/ikke-institutionaliseret religion-
- Hvad er maksimalisme/minimalisme-
- Hvad er religionsfænomenologi
- Hvad er religionssociologi.
- Hvad er polarisering
- Hvad er refleksivitet, individualisering og selviscenesættelse?
- Hvad er elite og mainstream, konversion

METODER:
- Hermeneutisk metode
- Indefra- og udefra-synsvinkel
- Religionssociologi
- Religionsfænomenologi

Uddrag
Hvad er sekularisering/afsekularisering-
- Sekularisering bruges om den proces, at religion og stat adskilles. Det betyder, at religion ikke spiller en central rolle i det offentlige rum.

- Afsekularisering er den proces, hvor religionen igen begynder at gøre sig gældende i samfundet og påvirker normer og adfærd.

- Begreberne sekularist og islamist drejer sig om, hvor meget religion skal fylde på samfundsplan. Sekularisten ønsker at adskille religion og politik, hvor islamisten/ikke-sekularisten ønsker at religion og politik er to sider af samme sag. Når

Hvad er affortryllelse/genfortryllelse
- Affortryllelse er et begreb som introduceres af Max Weber til at anskueliggøre den udvikling der sker i forholdet mellem individ og samfund, ved overgangen til det moderne.

Affortryllelsen repræsenterer således det gradvise skred i individernes forestillingsverden, som er konsekvensen af det moderne samfunds stigende rationalisering.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu