Audiomas, Jøling, HighDry & Sinus A/S | VØ opgave

Indholdsfortegnelse
2.1
Opstil resultatopgørelse for 2017/18. Der skal ikke udarbejdes noter.
2.2
Opstil balancen pr. 30.06.2018. Der skal ikke udarbejdes noter.
2.3
Vurder, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger i årsregnskabsloven at nedsætte afskrivningerne til det halve.
2.4
Forklar, hvordan den betalte forsikring for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 har påvirket resultatet og likviditeten i regnskabsåret 2017/18.

4.1
Beregn dækningsbidraget i alt og dækningsgraden for HighDry.
4.2
Beregn, hvor meget afsætningen mindst skal stige for, at det er lønsomt at forbedre kvaliteten på HighDry.
4.3
Diskuter, om Jøling ApS bør forbedre kvaliteten på HighDry.

2.1
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne september, oktober og november i forbindelse med køb og salg af Renova.
2.2
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Renova udgør ved udgangen af november måned i stk. og kroner.
2.3
Forklar, hvordan køb og salg af håndvasken Renova har påvirket Sinus A/S’ indtjening og likviditet i november måned.

Uddrag
Jøling ApS producerer tørrebokse, som beskytter høreapparater mod fugt og bakterier. Tørreboksene sælges til høreapparatsproducenter i hele verden.

Et af virksomhedens populære produkter HighDry har en salgspris på kr. 159. De variable enhedsomkostninger ved fremstilling og salg udgør kr. 69,25. Afsætning af HighDry i det kommende år forventes at udgøre 25.000 stk.

Virksomheden overvejer at forbedre kvaliteten på HighDry, da kunderne ikke har været helt tilfredse med holdbarheden på tørreboksen.

Der findes konkurrerende produkter på markedet med længere holdbarhed, og Jøling ApS er derfor bekymret for at tabe markedsandele i fremtiden.

Produktionschefen har vurderet, at kvalitetsforbedringen vil øge de variable enhedsomkostninger med kr. 8,75. Salgschefen mener dog ikke, at det er muligt at sætte salgsprisen op.

Til gengæld forventer han, at kvalitetsforbedringen betyder en stigning i afsætningen på 2.000 stk. i det kommende år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu