Arbejdsmarkedet | International økonomi

Indledning
Man kan opgøre arbejdsløshed på flere måder. I denne opgave kommer vi til at snakke om bruttole- dighed og AKU-ledighed. Den mest almindelig her i Danmark er den, vi kalder bruttoledighed. Her snakker vi om dem, der er dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere der er registreret jobløse i jobcentrene. Oveni regner man dem med, der også er i aktivering, da de også i princippet er ar- bejdsløse.

AKU-ledighed (arbejdskraftundersøgelsen) er hvor man sender et spørgeskema ud hver 3. måned til 22.000 danskere i alderen fra 15-74 . Her svarer de på nogle spørgsmål, hvor man derefter på bag-
grund af de indsamlede data beregner, hvor stor en del af den samlede arbejdsstyrke, der er ramt af ledighed. I forhold til bruttoledigheden, så fanger AKU-ledigheden alle, der reelt ønsker et arbejde uanset dagpenge, kontanthjælp eller andet. Hermed bliver der et mere præcist billede af ledigheden. Den har også været faldende over årene, som var tilfældet med bruttoledigheden.

Uddrag
Når man snakker om flaskehalse, så betyder det at der mangler arbejdskraft indenfor et bestemt fagområde. Indenfor de seneste år har vi f.eks. haft mangel på arbejdskraft indenfor sundhedssektoren, altså sygeplejersker, læger og osv. Håndværkere har også været en mangelvare.

Et økonomisk opsving er en økonomisk situation med stærk stigning i BNP, også kaldt højkonjunktur. Under et opsving vil BNP stige med over 1,5% om året, og altså derfor over den gennemsnitlige vækst.

Grunden til at flaskehalse på arbejdsmarkedet kan bremse et økonomisk opsving er, at når man er i et økonomisk opsving så stiger produktionen for virksomhederne. Det betyder, at virksomhederne skal have ansat flere folk for at kunne nå at producere det, som så også vil resultere i høj beskæftigelse, hvis vi snakker om de samfundsøkonomiske mål. Dog hvis vi har flaskehalse indenfor bestemte områder, så vil vi stå og mangle arbejdskraft. Så skal man f.eks. til at efteruddanne folk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her