AP | Eksamens noter

Indholdsfortegnelse
SUBSTANTIVER S. 3 - 5
Køn s. 3
Tal s. 4
Bestemthed s. 4
Kasus s. 5
Artikler s. 5

VERBER S. 6 - 9
Infinit eller finit? s. 7
Infinitiv (navneform) s. 7
Undergrupper s. 7 - 8
Aktiv eller passiv? s. 8
Person og tal s. 8
Tid s. 9
Perfektum participium og præsens participium s. 9
Modus s. 9

ADJEKTIVER S. 10

ADVERBIER S. 11

PRÆPOSITIONER S. 11

PRONOMINER S. 12 - 14

KONJUNKTIONER S. 15

NUMERALIER S. 16

INTERJEKTIONER S. 16

SÆTNINGSLED S. 17

FAGBEGREBER S. 18

HUSKESEDDEL S. 19

Uddrag
A rveord: er ord der kan føres tilbage til en urnordisk rod - eller eventuelt til en fællesgermansk eller helt tilbage til en indoeuropæisk rod. Ord som konge, sne, mælk, hjul, jeg og mor er arveord.

L åneord: Er ord der er kommet til os fra forskellige andre sprog. en stor mængde af de ord som vi betragter som ganske almindelige danske ord. Er indlært fra nordtyske dialekter.

F remmedord: De mest fremmedartede ord kalder vi for fremmedord. Der er ikke noget skarpt skel mellem låneord og fremmedord, men fremmedordene er typisk mere avancerede end låneord. Det kan f.eks. være betegnelse for teknik og videnskab. Det stammer tit fra græsk eller latin.

---

På tysk er der 4 kasus nominativ, akkusativ, genitiv og dativ. På latin har man udover disse også ablativ. På moderne dansk har substantiverne kun 2 mulige kasus - nominativ og genitiv. Danske substantiver sættes i genitiv, hvis der tilføjes et -s som endelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu