Ansvar | Samfundsfag A eksamen 29. maj 2018

Opgavebeskrivelse
1a. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem skattetryk og gennemsnitlig arbejdstid i udvalgte EU-lande? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge vedrørende partivalg og holdning til udgifter til sundhedsvæsnet, der kommer til udtryk i tabel 1. Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger. Hver hypotese skal understøttese af faglig begrundelse.

Delopgave B: Overophedning af dansk økonomi
2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, figur 2, tabel 2 og figur 3) og supplerende materiale kan udledes om udviklingen i dansk økonomi med henblik på, hvorvidt dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Indholdsfortegnelse
- Overordnet konklusion
- Folk med lav indkomst, er mere tilbøjelige til at stemme Enhedslisten . Dette kan skyldes, at de har et større forbrug af medicin og læge hjælp.
- Liberal alliance har den højest procent andel i ’’ for mange penge’’. Dette kan skyldes at de har en meget ung vælgergruppe, som ikke bruger den velfærdsydelse i samme grad.
- Socialdemokratiet har 80,8% i ’’for få penge’’. Dette kan skyldes, at deres kernevælger ofte er ældre, med lav indkomst, som har mange læge besøg
- Beskriv kort hvor bilagene kommer fra og hvad de handler om:
- Undersøg hvad bilagene viser:
- Opsummering
- Skattelettelser vil tiltrække arbejdskraft:
- Fordele og ulemper
- Skattelettelser vil øge produktiviteten i erhvervslivet
- Fordele og ulemper
- Konklusion

Uddrag
Liberal alliances kernevælger er folk mellem 18-24 Dette er en målgruppe som ikke går til lægen særligt tit, og ikke bruger den velfærdsydelse, og derfor ligger deres procentdel så høj. Og at det er et liberal parti, og som en af de eneste partier går ind for brugerbetaling i sundhedsvæsnet

F.eks. nogle af de venstreorienteret partier tiltrækker flere ældre stemmer, og da de ældre gå mere til lægen, er nogle af de venstreorienteret partier mere tilbøjelige til at ligge lavt i ’’for mange penge’’ Men LA’s unge vælger ser ikke sundhedsvæsnet ligeså vigtigt i deres alder.

---

Til Finansministeren, Kristian Jensen
Jeg vil nu opstille nogle strategier til hvordan du, vil kunne klare dig bedst muligt i en debat angående skattelettelser i Danmark. Ifølge bilag B2 snakker cheføkonomen, Signe Roed Frederiksen, omkring den her skattelettelse fra råderummet på omkring 8 milliarder kroner, bidrager ikke til arbejdsudbuddet, men bidrager blot til folks forbrug, og hvor der allerede er stor efterspørgsel på arbejdskraft, mener hun at skattelettelserne kun vil øge efterspørgslen, og forværrer situationen.

Hun fortæller at det er finanspolitikken som skal strammes, da vi har overladt pengepolitikken til ECB (Den Europæiske Central Bank) Jeg har udviklet nogle strategier som du kan bruge til en debat, for at få vist det liberale, og monetaristiske holdninger på bedst maner. Jeg har opstillet nogle startegier, den første strategi vil have fokus på, at skattelettelser vil tiltrække arbejdskraft, og give flere penge i statskassen.

Og den anden strategi går ud på, at skattelettelserne vil gøre det mere motiverende for folk at arbejde mere, og dermed også være bedre til at dække den store efterspørgsel, da de begynder at arbejde længere. Jeg har både opstillet fordele og ulemper ved begge startegier, så du kan være forberedt på hvordan de et keynesianske modargument vil lyde.

---

Dette skal man gøre fordi, der er så høj beskatning på din sidste tjente krone, at det bliver langt mindre attraktivt at bosætte sig, og arbejde i Danmark, og yde den ekstra indsats, hvis du alligevel giver over halvdelen af din løn væk til skat, vi kan f.eks. tage et kig på 1a figur 1, hvor vi kan se, at Irland har et langt lavere skattetryk end Danmark, og faktisk har et langt højere gennemsnitlig arbejdstid end Danmark.

Også hvis man kigger på deres BNP sammenlignet med Danmark, Irland har en BNP på 337,7 mia. , og den danske BNP er på 324,9 mia. . Kan godt være det ikke er den store forskel, men ved at sænke skatten, kan vi opleve en stigning i BNP, hvis vi kigger på figur 1, og på den måde tjene skattelettelsen hjem.

Fjernelsen af topskatten, tiltrække de høj uddannet, som kan bidrage til mere kvalificeret arbejdskraft. OECD har også advaret om den høje marginalskat, faktisk er en af de største dræber når vi snakker vækst og velstand.

Hvis vi kigger over på Storbritannien har de sænket deres skat fra 50% til 45%, de resulteret i, at der blevet skabt langt mere vækst i landet, udenlandsk arbejdskraft blev tiltrukket, og det blev mere attraktivt at starte virksomheder op i Britannien, ved at give en skattelettelse på 5 procentpoint, det indbragte 9 mia. britiske pund, og derfor er der også god sandsynlighed for, at hvis vi sætter skatten ned, vil det bidrage til den økonomiske vækst

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her