Ansvar | samfundsfag | Opgave

Indholdsfortegnelse
Fællesdel
1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare danskernes holdning til skattelettelser, som den kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.
- Hypotese 1:
- Faglig begrundelse:
- Hypotese 2:
- Faglig begrundelse:
- Hypotese 3:
- Faglig begrundelse:

1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om forholdet mellem alder og brugen af sociale medier i den danske befolkning? I besvarelsen skal du anvende relevante sociologiske begreber.

Delopgave B: Dannelse og sociale medier
2. Sammenlign de opfattelser af de digitale mediers betydning for forholdet mellem individ og fællesskab, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om mediernes betydning for identitetsdannelsen i det senmoderne samfund.

3. Diskutér, i hvilket omfang det er muligt ved hjælp af sociale medier at øge den demokratiske deltagelse blandt unge. I diskussionen skal du tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B4, og du skal anvende sociologiske teorier. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale

Uddrag
1004 personer er blevet spurgt: ”Hvis Folketinget beslutter sig for at gennemføre skattelettelser, hvordan mener du så, de bør fordeles?”

---

Liberal Alliance er generelt et parti der er udsprunget fra liberalismen, og har grundlæggende det syn på staten at det skal være en natvægterstat, hvilket vil sige staten skal være så lille som muligt, der skal være lave skatter og frie økonomiske valg.

Det er de frie økonomiske valg der er afgørende for at 47% af Liberal Alliances vælgere mener, at skattelettelserne skal være både i toppen og bunden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu