Sammenligne syn på individets ansvar | Samf aflevering

Indledning
I denne opgave vil jeg med bilag C1, C2 og C3 sammenligne syn på individets ansvar. Jeg vil understøtte min sammenligning med sociologiske begreber og viden om struktur og aktør.

Jeg vil strukturere opgaven under de to underemner:

Sammenligning af bilagenes syn på om det er individet eller samfundet der har ansvaret, samt en sammenligning af hvordan bilagene opfatter det enkelte individs ansvar i samfundet.

Indholdsfortegnelse
Indledning

Sammenligning af bilagenes syn på om det er individet eller samfundet der har ansvaret

Delkonklusion

Sammenligning af hvordan bilagene opfatter det enkelte individs ansvar i samfundet

Delkonklusion

Konklusion

Diskussion

Indledning

Forældres normer og værdier har mindre betydning i et barns opvækst

Delkonklusion

Forældres normer og værdier har stadig betydning i et barns opvækst

Delkonklusion

Konklusion

Uddrag
Dette giver samtidigt muligheden for at nedbryde den eventuelle negative sociale arv, i daginstitutionen, som forældrene skulle have videregivet barnet.

Her kan man altså ud fra Giddens’ teori påpege at forældres normer og værdier i dag har ikke har en ligeså væsentlig betydning som den havde i det traditionelle samfund.

I det traditionelle samfund var der også en større forventning om, at barnet skulle “gå i forældrenes fodspor”. Altså at barnet skulle beskæftige sig med det samme som deres forældre gjorde.

Dette har i det senmoderne samfund ændret sig i og med at der, ifølge Giddens, også er sket en individualisering. I høj grad den samme slags individualisering som den, der også bliver beskrevet i sammenligningen ovenover.

Det enkelte individ har altså fået mere selvansvar i takt med at samfundet har ændret sig. Det er altså bruddet med det traditionelle som har gjort det muligt for individet at være mindre bundet af tidligere generationers normer og værdier.

Her kan man altså også ud fra Giddens’ teori påpege at forældres normer og værdier i dag har en mindre og ikke så væsentlig betydning i deres børns liv.

Man kan også inddrage Giddens’ begreb om øget refleksivitet. Identitetsopfattelsen har også ændret sig. Identitet er ikke længere noget man får, det er noget man skaber.

C4 beskriver også hvordan forældrene nu søger mere kvalitetstid med deres børn end de gjorde i det traditionelle samfund. Dette er bl. a. fordi, at forældrene nu oplever længere perioder af mangel på nærhed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu