Sammenlign de syn på demokrati | Samfundsfag opgave

Opgavebeskrivelse
Sammenlign de syn på demokrati, som kommer til udtryk i bilag 1, bilag 2 og bilag 3. I besvarelsen skal I anvende viden om demokrati.

Indledning
Holdninger og syn på de forskellige former for demokrati repræsentativt demokrati eller direkte demokrati? Den parlamentariske styrekæde er en central ting i dansk demokrati, da man fortrækker det repræsentative styre.

Ved det repræsentativt demokrati (som er det centrale demokrati verden over) har vi en ordning, hvor borgerne får lov til at vælge eller stemme på politikere og partier som skal repræsentere deres holdninger, hvor de valgte repræsentanter tager beslutningerne på borgernes vegne.

Direkte demokrati er det demokrati hvor alle borgere har direkte indflydelse på den endelige afgørelse. Jeg vil i denne aflevering sammenligne forskellige holdninger og syn på demokrati i Danmark og generelt.

Indholdsfortegnelse
- Sammenligningen:
- Direkte eller repræsentativt demokrati?
- Konsekvenser ved direkte demokrati
- Konsekvenser ved direkte demokrati

Uddrag
Bilag 1 og 2 har 2 meget modsatrettede syn på demokrati når vi tager fat i hvor vidt vi burde bibeholde det repræsentative demokrati eller begynde at tænke på at indføre direkte demokrati.

I bilag 1 har man en forholdsvis tydelig mening om at direkte demokrati grundlæggende er en utrolig dårlig idé. Uffe Ellemann Jensen (tidligere venstre kandidat) udtaler i bilag 1 at

”I vores repræsentative demokrati vælger vi politikere, der har ekspertisen og tiden til at sætte sig ind i vanskelige sager og tager de nødvendige beslutninger” han mener altså grundlæggende at befolkningen ikke har ekspertisen og tiden til at sætte sig ind i de vigtige beslutninger som skal tages for vores land.

Hvorimod Jesper Bering Kristensen i bilag 2 mener at vi burde få magten tilbage til borgerne ”på den måde vil vi få magten tilbage til den enkelte borger og ikke de valgte politikkere”

Jesper Bering Kristensen udtaler sig omkring tvivl på politikere og partier, han mener at borgerne selv burde stå inde for de beslutninger som skal tages omkring vores land, han mener at vi aldrig er 100% enige med det parti vi har valgt, og derfor vil man aldrig kunne stå inde for alle de politiske beslutninger som ens valgte parti tager, han mener at alle borgere burde have chancen for at have 100% indflydelse i de nødvendige beslutninger.

Jørgen Ullerup citere i bilag 3 den franske præsident Emanuel Macron ”Brexit-afstemningen i Storbritannien bør stå som en advarsel til europæiske politikkere om, at det er farligt at lade folkeafstemninger træffe vigtige beslutninger” den franske præsident er forholdsvis enig med Uffe Ellemann Jensen i den forstand at de begge mener at det kan være forholdsvis farligt at lade borgerne tage vigtige beslutninger som de gjorde i Storbritannien.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu