Andelsbevægelsen i Danmark | DHO

Problemformulering
Andelsbevægelsen
Der ønskes en redegørelse for den økonomiske baggrund for etableringen af andelsbevægelsen i anden halvdel af 1800-tallet. Desuden ønskes der en redegørelse for Georg Brandes tanker om en problemdebatterende litteratur.

Videre ønskes der en analyse af Henrik Pontoppidans ”Bonde-Idyl” (1883) med særligt fokus på de sociale grupper på landet. Desuden ønskes der en analyse af selvvalgte fundatser for andelsmejerier og/eller –slagterier med særligt fokus på den særegne organisationsform.

Endeligt ønskes der en diskussion af, hvorvidt andelsbevægelsen ændrede de sociale strukturer på landet, og i så fald, med hvilke konsekvenser til følge.

I opgaven skal du selv finde materiale. Find to ud af tre følgende: a) statistisk materiale, b) et billede (i redegørelse eller analyse), c) eller et synspunkt (i diskussionen)

Indledning
Jeg har valgt emnet andelsbevægelsen, som er en folkelig bevægelse. Bevægelsen gjorde det muligt for fx bønderne at stige i social rang, ved at de fik høj indkomst igennem andelsmejerierne. Andelsmejerierne var en styreform, der havde demokratisk lighed, men økonomisk ulighed fordi man fik penge i forhold til, hvor stor en omsætning man havde.

Jeg har valgt emnet, idet jeg synes, det er interessant at undersøge, hvordan de sociale klasser på landet var, og om det kan lade sig gøre at lave om på klasserne. Det interesserer mig, at folk som gårdmændene kan gå sammen i fællesskab og oprette andelsmejerier helt af eget initiativ.

I opgaven vil jeg undersøge den økonomiske baggrund for etableringen andelsbevægelsen og rede-gøre for Georg Brandes tanker om problemdebatterende litteratur. Foruden vil jeg analysere en selvvalgt fundats for Strelluf mejeri og inddrage novellen ”Bondeidyl” som eksempel på de sociale klasser på landet.

Jeg har valgt denne fundats, da jeg synes, den giver et godt indblik i den særegnede organisationsform. Jeg vil fortolke fundatsen indenfor disse kategorier: styreform, økonomi og regler for at sikre kvaliteten, fordi jeg synes, de underbygger den særegnede organisationsform. Desuden vil jeg diskutere, om de sociale strukturer blev ændret på landet under indflydelse af andelsbevægelsen.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering 1
Indledning 3
Metodeafsnit 3
Redegørelse 4
Andelsbevægelsens begyndelse 4
Problemdebatterende litteratur 5
Analyse 6
Ren Bondeidyl 6
Den særegnede organisationsform 7
Diskussion 9
Blev de sociale strukturer ændret? 9
Konklusion 10
Litteraturliste: 11
Bilag 1 12
Bilag 2 13

Uddrag
Andelsbevægelsen er en folkelig bevægelse under det moderne gennembrud, som ændrede både den sociale status hos bønderne, men også deres økonomi. Ifølge bogen ”Folkelige bevægelser” ske-te der et fald i kornpriserne i Amerika. Det skete ved, at mekaniseringen af høstarbejdet og trans-portomkostningerne i Amerika faldt, og dermed blev der leveret billigt korn til det europæiske marked . Det betød at kornpriserne i Europa faldt, og derved tjente landmændene ikke gode penge på at sælge korn, da man kunne importere det billigt fra Amerika. Derfor måtte landmændene ty til andre alternativer.

En af mulighederne var at begynde på den animalske produktion. Det skyldtes, at der i takt med industrialiseringens begyndelse blev opfundet en kontinuerlig centrifuge i 1879, der gjorde det meget lettere at behandle mælken effektivt . Men omkostningerne for maskinen var høje. Derfor måtte man gå sammen om en fælles betaling, og derved startede tanken om et andels-mejeri. Det var lige netop andelsmejerier, der blev oprettet grundet den demokratiske tilgang til valg af bestyrelses medlemmer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her