Ungdomsoprøret i Danmark | DHO

DANSK – SAMTIDSHISTORIE OPGAVE
Ungdomsoprøret i Danmark

Indledning
Jeg har i min Dansk-Samtidshistorie opgave valgt at skrive om emnet ’Ungdomsoprøret i Danmark’, hvilket jeg har gjort med den begrundelse, at jeg finder dette emne meget spændende og finder de samfundsproblematikker som denne periode tog op særligt interessante. Jeg vil i denne opgave redegøre for baggrunden for ungdomsoprøret i Danmark, samt redegøre for de væsentligste faser i tidsperioden fra 1960-1980. Her vil jeg særligt fokusere på både de samfundsmæssige og politiske begivenheder som fandt sted. Dernæst vil jeg analysere en selvvalgt tekst med tilknytning til ungdomsoprøret med særligt fokus på hvordan ungdomsoprørets værdier kommer til udtryk. Jeg har valgt digtet: ”Det kommende” af Michael Strunge. Til sidst vil jeg diskutere ungdomsoprørets konsekvenser og hvorvidt denne har haft en betydning for eftertiden.

Indholdsfortegnelse
1.1 INDLEDNING 2
2. REDEGØRELSE FOR BAGGRUNDEN FOR UNGDOMSOPRØRET I DANMARK 2
2.1 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING 2
2.1.1 Oprettelsen af Christiania 3
2.2 DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING 3
2.2.1 Vietnamkrigen 3
2.3 AUTORITÆRE FORHOLD 3
2.3.1 Studenteroprøret på Københavns Universitet 4
LITTERÆR ANALYSE AF: ”DET KOMMENDE” – MICHAEL STRUNGE 4
KILDEKRITISK ANALYSE AF: ”DET KOMMENDE” 6
DELKONKLUSION 7
DISKUSSION 7
KONKLUSION 8
KILDELISTE 9
BILAG 10

Uddrag
2. Redegørelse for baggrunden for ungdomsoprøret i Danmark
Det var mod slutningen af 1960’erne, hvor den vestlige verden nåede et udviklingsmæssigt højdepunkt. I årtiet forinden havde landbruget været den vigtigste produktionsfaktor, men allerede i begyndelsen af 1960’erne begyndte industrien langsomt at erstatte landbruget. I forlængelse af udbredelsen af industrien medførte dette ligeledes økonomisk vækst og lav arbejdsløshed. Dette resulterede i, at folk fik flere penge mellem hænderne og i takt med at den danske befolkning oplevede en større velstandsstigning, medførte dette også et udvidede råderum blandt de unge, som ikke længere ville stå passive til. En ny ungdomskultur spredte sig som en steppeild gennem hele vesten. De unge ønskede mere personlig frihed samt frigørelse fra den tidligere generations normer og forventninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu