Læs mere om kildekritik her

Opgavebeskrivelse
Jeg vil redegøre for ungdomsoprøret i Danmark, som værende en reaktion mod Vietnamkrigen. Jeg vil sætte fokus på hippierne, som var en del af ungdomsoprøret i slutningen af 1960’erne.

Til undersøgelse af ovenstående, vil jeg analysere Peter Øvig Knudsens ”Hippie” Bind 1 fra 2011, med henblik på tema, personkarakterstik, budskab og forfatterholdning.

Til belysning af emnet vil jeg herudover inddrage billedeligt stof. Jeg vil også til en afslutning redegøre for hvordan denne tid som helhed, påvirker vores samfund i dag.

Indledning
Følgende opgave er udledt ved hjælp af min problemformulering, og ved eventuelle kilder og fakta fra internettet. Som det første har jeg undersøgt hvordan hippiernes generelle livstil har været, hvordan de levede, boede osv.

Jeg har også i denne forbindelse undersøge det historiske perspektiv, i forhold til ungdomsoprørets oprindelse. Udover dette har jeg i min indledning inddrage kort baggrundsviden, om blandt andet Vietnamkrigen, da denne var et af grundene til ungdomsoprøret i Danmark.

Efterfølgende, til den analyserende del, har jeg grebet fat i Peter Øvig Knudsens ”Hippie” Bind 1, som en form for perspektivering til denne periode, med henblik på selvfølgelig tema, personkarakterstik, budskab og forfatterholdning som analyse af denne historiske bog.

Under boganalysen har jeg også inddrage kildekritik i forhold til forfatteren Peter Øvig Knudsen.

Jeg har også, som beskrevet i problemformuleringen, inddraget billedligt stof. Dette er gjort i form af to billedanalyser.

Den ene et billede udmeldt af Da Ron Thelin tilbage i 1967, hvilket bekendtgjorde at hippiebevægelsen var død. Den anden er et foto af og fra hippiernes tid i Danmark, som også fremgår i bogen af Peter Øvig Knudsen.

Som afrunding på min opgave har jeg redegjort for hvordan denne tid i forhold til hippierne, ungdomsoprøret som reaktion på vietnamkrigen i helhed, påvirker vores samfund den dag i dag. Min opgave er skrevet i omfang af fagene Dansk og Samtidshistorie.

Faget Samtidshistorie bliver belyst i form af kildekritik, information samt analyse af Vietnamkrigen og ungdomsoprøret, og påvirkningen af dette i dags Danmark.

Inddragelse af faget Dansk ses ved min analyse af bogen og billedet og den vurderende konklusion som afslutning.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Hippierne 4
Ungdomsoprøret i Danmark 5
Vietnamkrigen og dens indflydelse 6
”Hippie” af Peter Øvig Knudsen 7
Analyse af billeder 8
Fortolkning og reference til i dag 9
Konklusion 10
Litteraturliste: 11
Bilag: 12

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hippierne var en stor part af ungdomsoprøret i slutningen af 1960’erne. Begrebet ’hippie’ betyder egentligt en person, som var med på noderne. Et kendetegn for hippierne var, at de var imod den samfundsmæssige materielle grådighed.

I forhold til Vietnamkrigen mente hippierne at, denne var et symbol for alt det onde. Dette var også et af grundene til at hippierne havde langt hår.

Deres lange hår og symboler som blomsterne og fredstegn symboliserede deres antimilitarisme, og hippierne blev derfor også kaldt for blomsterbørn. Hippierne var blandt andet også kendt for at være venstreorienterede.

Hippierne udkæmpede deres kamp med musik, kærlighed, tolerance og fri kærlighed i stedet for våben. Hippiebevægelsen opstod oprindeligt i San Francisco i 1965, og viste sig at dukke op i de Københavnske gader forholdsvis kort tid efter.

De mennesker der levede som hippier, var generationen af unge mennesker der blev født efter Anden verdenskrig og voksede op i den tid, hvor levestandarden steg betydeligt.

Rent politisk var hippierne meget antimaterialistiske og antikapitalistiske. Dette betød at deres livssyn lå et godt stykke ude på venstrefløjen og deres ikoniske forbilleder var folk som Karl Marx og Che Guevara.

Inden for hippiernes seksualmoral, ændrede kærligheds- og frihedsbudskabet dette gevaldigt. Hippierne mente at nøgenhed var menneskets naturlige tilstand, og at seksuelle drifter ikke var noget, man skulle lægge skjul på.

En del af at leve i denne hippiekultur, var en simpel forestilling om fri kærlighed og et liberalt sexliv. Hippierne så ikke mænd højere stillet end kvinder, hvilket hang sammen med denne friere seksualmoral.

Modsat deres forældre, levede hippierne i alternative boformer, blandt andet kollektiver i store lejligheder inde i byen, også grundet den store boligmangel på dette tidspunkt i Danmark.

Hippierne opholdte sig også meget kollektivt ved steder som blandt andet Thylejren og Christiania.

Hippietiden bliver ofte omtalt som de positive og glade 60'ere, der bibragte samfundet vigtige begreber om tolerance, fællesskab og frihed.