Ungdomsoprøret i Danmark | DHO | 10 i karakter

Problemformulering
I denne opgave vil jeg redegøre for baggrunden for ungdomsoprøret, samt redegøre for de mest betydelige faser i tidsperioden 1960`erne.

Her vil jeg vil have fokus på hippiebevægelsen, og dens betydning for datidens samfund. Herefter vil jeg analysere en selvvalgt tekst, og udarbejde en historisk billedanalyse, med særligt fokus på hippe livsstilen, som har tilknytning til ungdomsoprøret i Danmark.

Jeg har udvalgt sangen ”Til Nashet” af Steppeulvene, og et foto af Karen Grue i hendes berømte kjole med frie bryster. Som afrunding vil komme ind på konsekvenser af hippierne.

Indledning
Jeg har i min Dansk-historiopgave valgt at beskæftige mig med emnet ”Ungdomsoprøret i Danmark”. Idet jeg finder denne vinkel mere interessant end de andre, og at jeg har stor interesse i samfundsudviklingen der forgik i denne tidsperiode.

Samfundsudviklingen var med til at danne forskellige grupper som udfoldede sig i tidsperioden. Hippierne var en af de forskellige grupperinger, som jeg vil have fokus på.

Hippierne var egentligt ikke en gruppe som sådan, men mere en livsstil, som gjorde oprør mod det borgerlige samfund.

De var i protest mod konservative holdninger, og især mod holdning om fastlåste kønsroller, hvilket jeg vil komme mere ind på senere.

Indholdsfortegnelse
Indledning: 2
Problemformulering: 2
Metode: 3
Redegørende del 4
- Baggrunden for ungdomsoprøret 4
- Betydelige faser i tidsperioden 4
- Hippiebevægelsen 4
Analyserende del 5
- Analyse af ”Til Nashet” af Steppeulvene – sangteksten bilag nr. 1 5
- Fortolkning 7
- Analyse af billedet 7
- Hvorfor billedet er taget 8
Vurdering/Diskussion: 8
Konklusion: 9
Litteraturliste/bilag: 10

Uddrag
Tiden omkring 1960`erne var præget af store politiske og kulturelle omvæltninger både i og uden for Danmark. 1960`erne regnes i hele den vestlige verden for et centralt historisk periode, på grund af politiske og kulturelle opbrud og bevægelser .

Betydelige faser som foregik i tidsperioden var bla: Studenterbevægelsen, den seksuelle frigørelse, modstanden mod Vietnamkrigen og kvindebevægelsen.

Disse begivenheder var på hver deres måde med til at ændre måden, vi tænker politik på, dels satte de sig mærkbare spor i vores dagligdag .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu