Analyse af holbergs essay og perspektivering

Opgavebeskrivelse
Foretag en analyse af Holbergs essay. Sammenlign opfattelsen af ægteskab hos Holberg og Wollstonecraft. Perspektivér teksterne til oplysningstiden.

Indledning
Jeg vil starte med at foretage en analyse af Ludvig Holbergs essay ”Ægteskab og tvang”, hvorefter jeg vil sammenligne opfattelsen af ægteskab hos Holberg med Mary Wollstonecrafts uddrag af ”Forsvar for kvinders rettigheder”. Derudover vil jeg foretage en endelig perspektivering af teksterne til oplysningstiden.

Uddrag
Ludvig Holberg var en dansk/norsk forfatter, som blev født i 1684 i Bergen, Norge. Holberg blev anset som både romanforfatter, historiker og essayist. Hermed blev han også anset som filosof, idet han iagttog spørgsmålet om kvinders ligestilling i samfundet under den europæiske oplysningstid.

Dertil drog han dog meget selvstændige konklusioner. Holbergs essay ”Ægteskab og tvang” blev skrevet i 1745 og stammer fra Holbergs ”Heltindehistorier”, som primært bestod af eksempler på almene værdier, som læseren kunne tage ved lære af. I hans essay ”Ægteskab og tvang” ønsker Holberg ikke blot at række ud efter forældre men også kirken og herunder præsten, som er med til at gennemføre tvangsægteskaber.

Essayet ”Ægteskab og tvang” berører tvangsægteskaber. Hertil kommer forfatteren, Ludvig Holbergs subjektive holdning til udtryk. Han mener, at man stort set fratager menneskets frie vilje i ægteskabet, da det ofte er forældrene, der træffer beslutningen om, hvem deres børn skal gifte sig med.

Efter hans mening, er dette ikke op til forældrene men barnet selv, idet det kan føre til onde virkninger, når et menneske berøves egen frie vilje til kærlighed. Med henblik på skilsmisse, kan de to ægtefæller ikke påtage sig skylden, da ægteskabet ikke var en fælles beslutning hos dem selv men i stedet lå beslutningen hos forældrene.

Hertil eksemplificerer han dette med en historie om et fejlslagent ægteskab, hvor en hustru bliver anklaget for utroskab mod sin mand. Dette afviser hustruen heller ikke, idet hun ikke selv traf beslutningen om ægteskabet men hendes forældrene.

Hun nævner også, at hun afslog ægteskabet i kirken og alligevel bad forældrene præsten om vielse. Dette mener Holberg, at hustruen ikke kan stå til regnskab for, da ægtefællerne blev viet på baggrund af tvang.

Han pointerer trods alt, at hun begik en udåd, eftersom hun imedens begik utroskab, men at dette er af mindre betydning, idet hustruen altså blev tvunget ind i et ægteskab, som hun bestemt nægtede.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!