Indledning
Vi lever i en verden, hvor alt handler om at være perfekt og leve op til omverdens tårnhøje krav. Mangfoldighed er ikke længere et ord, som værdsættes og prioriteres, men i stedet skal vi alle sammen ligne hinanden.

Selvom alle individer er født med et særligt ansvar til at drage sine egne holdninger, bidrager samfundet ikke ligefrem positivt til at opnå det.

Nutidens samfund har netop tegnet et billede af det ideale skønhedsbillede af, hvordan man bør se ud. Helt fra barn ben bliver man påvirket af omverdens skønhedsidealer om, hvad der er rigtig og forkert.

Tina Splidsboel sætter fokus på følgende problemstillinger og drager paralleller til sit eget liv i sit debatindlæg, som blev udgivet af Politiken d. 6. juli 2018.

Jeg vil foretage en analyse med fokus på argumentation, sproglige virkemidler og målgruppe for til sidst at kunne vurdere debatindlægget gennemslagskraft med henblik på målgruppen.

Endvidere vil jeg efterfølgende diskutere debatindlæggets overordnede problemstilling igennem en mere nuanceret og reflekteret synvinkel.

Uddrag
Betragter jeg de kommunikative funktioners optræden i debatindlægget, er den primært præget af den impressive funktion og den identitetsgivende funktion.

Anvendelse af den impressive funktion har til formål at gøre indtryk på modtageren igennem opmærksomhed på det givende emne.

Den impressive funktion kommer til udtryk i sammenspil med patos ved at appellerer direkte til modtagerens følelser, hvilket tydeliggøre Splidsboels budskab.

”Det er ikke et tilfælde at Elsa, som prinsessen hedder, er skabt med lige præcis det udsende, for havde hun været brun, havde

På baggrund af Toulmins udvidet argumentationsmodel kan jeg fastlægge hovedpåstanden i debatindlægget, som overordnet set er som følgende,

”De stereotype Disney-rollemodeller indtjeningen ikke slået alle rekorder”. debatindlægget og er med til at skabe et bånd mellem afsender og modtager.

Splidsboels formår igennem erfaringer og oplevelser fra sit eget liv at komme i øjenhøjde med modtageren og gøre emnet relaterbart.

Det er derfor et bevidst valg, at Splidsboel netop har udvalgt de nævnte kommunikative funktioner i forhold til formålet med debatindlægget.

Den identitetsgivende funktion er gennemgående i hele indprenter børn helt forkvaklede forestillinger om skønhed og kropsidealer...”.

Allerede i rubrikken og underrubrikken bliver påstanden tydeliggjort, hvor hun fokuserer på, at skønhedsidealerne er forskruede, og der er mangel på mangfoldighed.

Men det er først midt i debatindlægget, at påstanden bliver formuleret direkte. Endvidere har hun særligt fokus på at pointere problematikken ved at omgås i et samfund, hvor man bliver udsat for hvide skønhedsidealer, når man selv er brun.