Analyse af Fiskerne | DHO | 12 i karakter

Indledning
Mellemkrigstiden er, som det fremgår af navnet, en periode mellem to krige. I dette tilfælde perioden mellem de to brutale verdenskrige, nemlig 1. og 2.

Verdenskrig, hvor arbejdsløshed, klasseforskelle og spirende fascisme herskede. Mellemkrigstiden var en periode, der satte dybe spor og ændrede markant på politiske, geografiske, kulturelle og etiske opfattelser, både i vesten såvel som i resten af verden.

Politiske strømninger spredte sig fra alle retninger. Fra øst udbredte kommunismen sig, mens nazismen udbredte sig fra syd og i midten stod det danske demokrati truet fra begge sider - ikke blot geografisk men også politisk.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 3

2. Den politiske udvikling i Danmark 3

3. Kildeanalyse af ”Danmarks kommunistiske parti - program og love (1921)” 5
- Principielt program 5
- Arbejdsprogram 5
- Love 6

4. Analyse og fortolkning af Fiskerne 7
- Laust og Adolfine 7

5. Kirk og kommunismen 9

6. Konklusion 10

7. Litteraturliste 11

8. Bilag 12

Uddrag
I 1930’erne, lige efter socialdemokraten Thorvald Stauning kom til magten, bevægede en hård krise sig til Danmark.

Krisen startede allerede i USA i 1929 med Børskrakket på Wall Street i New York. Landbruget var det første, der blev ramt af krisen med nedsat efterspørgsel og indtjening, hvilket skabte problemer med at betale af på gæld.

I byerne ramtes arbejdere af arbejdsløshed og sociale problemer og regeringen oprettede Valutacentralen, som skulle styre import og eksporten i Danmark.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu