Indholdsfortegnelse
anabolisme og katabolisme
Sammenligningstabel mellem anabolisme og katabolisme (i tabelform)
Hvad er anabolisme?
Hvad er katabolisme?
Vigtigste forskelle mellem anabolisme og katabolisme

Uddrag
Metabolisme er en vital kemisk proces, der sker i kroppen for at opretholde livet. Disse kemiske reaktioner eller processer sker i kroppens celler.

Metabolisme spiller en afgørende rolle for kroppens vækst og funktionalitet. Det er virkelig en biokemisk proces, der får kroppen til at vokse, leve og også tilpasse sig det eksisterende og skiftende miljø.

Metabolisme er kategoriseret i to typer: Anabolisme og katabolisme. Begge processer har deres måder at bruge kroppens molekyler på.

Anabolisme vs katabolisme
Forskellen mellem anabolisme og katabolisme er, at anabolisme skaber molekyler til kroppens funktionalitet, og katabolisme nedbryder molekylerne for at frigive den energi, som kroppen kan bruge.

Den anabolske proces skaber komplekse molekyler fra enklere, og processen kaldes også biosyntese. Den katabolske proces, til gengæld, bryder molekylerne til kroppens brug, som igen skabes gennem den kataboliske proces.