Almen Sprogforståelse noter | Over 10 sider

Indholdsfortegnelse
Morfologi
- Substantiver:
- Verber:
- Fra aktiv til passiv
- Intransitive og transitive verber
- Adjektiver:
- Adverbier:
- En sætning med begge ting
- Morfem og præfiks:
- Afledningsendelser:
- Suffikser:
- Præfiks
- Konjunktioner:
- Parataktiske konjunktioner:
- Hypotaktiske konjunktioner:
- Præpositioner
- Pronominer

Syntaks
- Subjekt og verbal
- Objekt og direkte objekt
- Objekt
- Direkte objekt
- Subjektsprædikat
- Indirekte objekt
- Objektsprædikat
- Adverbielle ledsætninger
- Tid
- Betingelse
- Indrømmelse
- Årsag
- Følge
- Adverbialled:
- Kommaer
- Komma i forbindelse med ledsætninger
- Substantivssyntagmer
- Kerneled:
- Adled:
- Attributiv:
- Helsætning
- Helsætning:
- Hovedsætninger:
- Ledsætning:
- Ikke-reglen:
- Paratetisk relativsætning:
- Bestemmende relativsætning:
- Substantiviske ledsætninger:
- Relative sætninger:
- Ligefrem- og omvendt ordstilling:

Latin
- De europæiske sprog
- Latin
- Substantivernes bøjning
- Sprogfamilier
- Præfikser
- Latinske ordsprog
- Veni, vidi, vici
- Pecunia non olet
- In Vino Veritas
- Alea jacta est
- E tu, Brute
- Satis dia vel naturae vixi, vel gloriae
- Fiat lux
- Nucn bibendum est
- Tempus fugit
- Latinske verber

Uddrag
Substantiver:
Almindelige substantiver kaldes 'appellativer'
Substantiver betegner kun levende væsner, ting og begreber

Fælleskøn (ord der forbindes med en, den)
Intetkøn (ord der forbindes med et, det)

Verber:
Betegner typisk handlinger eller tilstande

---

Morfemets rod: Har en betydning i sig selv og kan ikke skilles ad. Fx: Give - udgive (ud er præfiks) (give er roden) Rod: Ordets rod fx ord, bog, slag

Morfem kan være et præfiks (forstavelse) i eksemplet fungerer "op" som et præfiks - når det sættes foran "slag" fremkommer ordet "opslag" - Præfiks: forstavelse fx op-slag, ind, ud, - indsigt og udsigt

Morfem kan også været et suffiks (endelse). Suffikser opdeles i bøjningsendelser og afledningsendelser.

Suffikset "r" er en bøjningsendelse - ordet er kun blevet bøjet/ordet er ændret til flertal Suffikset "else" er en afledningsendelse - ordet er blevet ændret fra den oprindelige form - øv + else = øvelse

Bindebogstav: S - i ordbogSopslagSøvelser - har ingen betydningen men giver kun bedre sammenhæng

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu