Indholdsfortegnelse
Substantiver - navneord
Artikler - kendeord
Adjektiver - tillægsord
Adverbier - biord
Verbum - udsagnsord
Præpositioner - forholdsord
Konjunktioner - bindeord (klistreord)
Pronominer - stedord
Numeralier - talord
Interjektioner - udråbsord

Perfektum participium - kort tillægsform
Præsens participium - lang tillægsform

Uddrag
Levende væsner: dommer, fugl, elev
Ting: bord, tang, sand
Begreber: humør, kultur, kompetence

En undergruppe af substantiver er proprierne (egennavne)

Eksempel: Karen hjælper Rasmus og Henrik med sætningsanalysen.

Egennavne er ting der bliver skrevet med stort for bogstav, fordi der kun findes én af hver.

Substantiver kendes på dansk, ved at der kan skrives en eller et foran. Om der skrives en eller et foran, bestemmes af substantivets køn (genus)
I bestemt form sættes der -en eller -et efter substantiverne -> bestemthed

Køn: fælleskøn & intetkøn
Tal: singularis (ental) og pluralis (flertal)
Bestemthed: ubestemt og bestemt form

---

Syntetisk - smuk (1. grad eller positiv), smukkere(2. grad eller komparativ), smukkest (3. grad eller superlativ) vha. endelser!! Analytisk - mere og mest

Man kan bruge verbers perfektum participium (kort tillægsform) og præsens participium (lang tillægsform) til at danne adjektiver. Mange adjektiver er afledt af verber.

---

De afledte adverbier er adjektiver, hvor der er tilføjet et -t som endelse, fx sød - sødt. Det betyder, at adverbiet har samme form som neutrum formen af adjektivet, f.eks. Godt, billigt, grimt, smukt.

Mange adjektiver kan også på dansk også anvendes på denne måde, når det lægger sig til et substantiv i intetkøn, fx et lækkert hus.