Alkohols vandopløselighed | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Materialer og metoder
I forsøget har vi brugt følgende:
Resultater
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag
Formålet med dette eksperiment er at undersøge en række alkoholers opløselighed i vand med henblik på at vurdere, om stofferne er polære eller upolære.

---

Stoffers opløselighed kan også forklares ud fra stoffets indhold af hydrofile (vandelskende) - og hydrofobe (vandsky) grupper. Da vand er et polært stof, består alle hydrofile grupper også af polære bindinger.

Og omvendt består alle hydrofobe grupper af upolære bindinger. Eksempler på hydrofile og hydrofobe grupper kan ses i nedenstående figur (figur 1)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu