Indholdsfortegnelse
Formålet:
Ethanol:
Cellemembranen
Rødbeden
Hypotese til forsøget:
Forsøget:

Uddrag
Resultater og konklusion
På billedet kan man se at udledningen af farvestof stiger jo højere alkohol koncentrationen er. Og ud fra min hypotese kan derfor verificeres.

Det er et kvalitativt forsøg da det ikke kan beskrives med tal, men ud fra en observation

En fejlkilde kunne være at der har siddet nogle rester på siden af glasset der har gjort at der ikke er kommet præcis mængde alkohol i.

En fejlkilde kunne også være at stykket ikke er fra det samme sted på rødbeden, og der derfor ikke har været lige meget farvestof i.

Måleusikkerhed i dette forsøg kunne være at man aldrig kan måle præcis, så man nogle gange vil måle lidt over og lidt under det man skal måle.