Indledning
I 1870 hvor perioden Det Moderne Gennembrud startede, mente man, at litteraturen trængte til kritik. Forfattere skulle beskrive verden og samfundsmæssige problemer som de var, med henblik på kritik og på at diskutere.

Nogle af emnerne der skulle skabes debat om, var kønsroller og ægteskabets betydning. Mænd og kvinder skulle behandles lige og indgå i ægteskaber under samme forhold.

Kvinder var i høj grad understillede og deraf kom sædelighedsfejden. Inden sædelighedsfejdens opblussen havde Georg Brandes gjort op med romantikken og den perfekte måde at se verden på.

Uddrag
I novellen ”Aftenvisiter” møder vi Karsten Broberg. Karsten lever et dobbeltliv med hans forlovede Charlotte, og hans elskerinde Mary.

Dette betyder, at han en gang i mellem er nødt til at lyve for ikke at miste dem begge. En aften ventede han besøg af elskerinden Mary, men inden hun kom, dukkede Charlotte op.

Karsten var overrasket over at se hende, da hun havde fortalt ham, at hun var hos hendes tante. Han prøvede at få hende ud ad døren hurtigst muligt, da Mary snart skulle komme og han skulle jo helst ikke ende i problemer.

Den næste dag modtog Karsten et brev fra Charlotte, hvori der stod, at hun havde set Mary i vinduet og at det ikke længere skulle være dem to.

At kvinder gik fra ægteskaber og forlod deres mænd, var meget atypiske i starten af det moderne gennembrud.

Novellen er skrevet i kronologisk rækkefølge og fortalt i 3. person, da vi hører historien fra Karstens synspunkt. Dog skriver Charlotte et brev fra hendes indre synsvinkel.