Opgavebeskrivelse
Læs og løs nedenstående case (2 sider).
Upload besvarelsen på moodle senest om 1 time.
Skriv i forståelig noteform, som det falder dig naturligt. Du bedømmes ikke på det skriftlige.
Arbejd enkeltvis. Bliv i klassen.
Husk at gemme en kopi af besvarelsen. I får kun meget kort tilbagemelding på moodle – vi gennemgår den sammen senere i dag.
Vær stille, eller gå ud, når du er færdig.

Indholdsfortegnelse
Case aftaleret
1. Beskriv aftalemodellen
2. Redegør for reglerne for tilbagekaldelse
3. Ved hjælp af den juridiske metode besvar og begrund nedenstående spørgsmål:
a. Er der indgået en aftale mellem Byens potteplanter og Frederiksen?
1. Definer det juridiske område:
2. Formuler den juridiske problemstilling og angiv sagens parter med deres juridiske betegnelser:
3. Angiv retskilder:
4. Redegør for teori:
5. Vurder teori i forhold til fakta:
6. Afgiv begrundet konklusion/løsning:

a. Er der indgået en aftale mellem Havecentret og Frederiksen?
1. Definer det juridiske område:
2. Formuler den juridiske problemstilling og angiv sagens parter med deres juridiske betegnelser:
3. Angiv retskilder:
4. Redegør for teori:
5. Vurder teori i forhold til fakta:
6 Afgiv begrundet konklusion/løsning:

b. Er der indgået en aftale mellem Slagelse blomster og Frederiksen?
1. Definer det juridiske område:
2. Formuler den juridiske problemstilling og angiv sagens parter med deres juridiske betegnelser.
3. Angiv retskilder:
4. Redegør for teori:
5. Vurder teori i forhold til fakta:
6. Afgiv begrundet konklusion/løsning:

Uddrag
Den 15.5.19 fremsendte blomsteravler Frederiksen på Amager et tilbud på køb af 40 bundter langstilkede roser til en pris på kr. 125,- pr. stk.

til sine sædvanlige kunder. Af tilbuddet fremgik det at acceptfristen var fastsat til den 26.5 og levering skulle ske den 1.6.

Blandt kunderne var ”Byens potteplanter” i Næstved. Efter at have modtaget tilbuddet den 18.5 accepterede de ved dateret skrivelse af den 21.5 at købe roserne.

Ved en fejl hos postvæsnet kom skrivelsen først frem den 29.5. Frederiksen foretog sig intet i den anledning.

Da Byens potteplanter ikke modtog roserne den 1.6 krævede de erstatning af Frederiksen, som ikke mente at der var indgået en bindende aftale.