Aftaleret | Erhvervsret | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Aftalers indgåelse
- Hvad er et løfte?
- Hvad er en accept?
- Forklar aftalemodellen?
- Hvad forstås ved den legale acceptfrist?
- Hvordan kan et løfte tilbagekaldes?
- Hvornår er et løfte tilbagekaldt?
- Hvad sker der, når en accept er forsinket?
- Hvad er konsekvensen af, at en accept er uoverensstemmende?
- Giv eksempler på opfordring til at gøre tilbud
- Hvornår er et tilbud sendt på mail bindende?

Fuldmagt
- Hvad forstås ved mellemmandsaftaler?
- Angiv ”navnene” på de implicerede parter ved fuldmagt.
- Hvad er definitionen på en fuldmagt?
- Hvilke 2 former for fuldmagt findes der?
- Hvad forstås ved bemyndigelse?
- Hvad forstås ved legitimation?
- Hvilken konsekvens får en § 18-fuldmagtsoverskridelse?
- Hvordan ophører en §18-fuldmagt?
- Hvad forstås ved en fuldmagt med særlige kendetegn?
- Nævn 4 former for fuldmagt med særlige kendetegn.
- Hvordan ophører fuldmagter med særlige kendetegn?

Aftalers ugyldighed
- Hvad betyder det, at en aftale kan blive ugyldig?
- Nævn mindst tre svage ugyldighedsgrunde?
- Nævn mindst tre stærke ugyldighedsgrunde?
- Hvad er forskellen på en stærk og en svag ugyldighedsgrund?
- Redegør for pengereglen og for reglen om umyndiges selverhverv?
- Forklar indholdet af aftalelovens §36
- Hvad forstås ved svigtende forudsætninger?

Uddrag
En ensidig erklæring fra en person som vil påtage sig en pligt kaldes for et løfte. Løftet vil skabe en række forventninger hos modtageren, hvilket også betyder at det er bindende, idet modtageren læser eller hører det, som også kendes som kundskabsøjeblikket.

---

En mellemmand forstås som en person, der er mellem sælger og køber. De to parter ville kunne formidle kontakten, indgå aftaler på en af parternes vegne osv.

---

At en aftale kan blive ugyldig, betyder at aftalen kan annulleres. Der kan forekomme nogle omstændigheder ved aftalens indgåelse, f.eks. kan aftalers ugyldighed opstå ved manglende information om produktet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu