Abort | Analyse | 10 i karakter

Indledning
Debatten om abort har igennem tiden vagt stor opsigt, og man kan roligt sige, at der er vidt forskellige holdninger omkring lige netop dette emne. Er det etisk eller uetisk at fortage en abort? Er et foster et menneske?

Disse spørgsmål dukker tit op, når man taler om abort, og jeg vil nu kigge på kronikken af Ole Lyngvåg med navnet ”Abort er blevet noget urørligt

noget helligt” Kristeligt Dagblad 5. Maj 2021, for at kigge på hans holdninger omkring abort, og analysere tekstens gennemslagskraft i forhold til modtageren.

Uddrag
Ole Lyngvåg gør meget brug af appelformerne i hans kronik, hvor han især sætter logos og patos i spil.

I forhold til logos forsøger Ole Lyngvåg at augmentere sig frem til at et foster er et menneske ” SANDHEDEN ER, at der ikke er nogen, der er i tvivl om, at et foster er et menneske.

Hvad i alverden skulle det dog ellers være? En gevækst? ” og at man ikke slår et foster ihjel, men dræber et foster.

Altså Ole Lyngvåg prøver at appellere til modtagerens fornuft ved at det er et realt mord, og fosteret er et menneske, og man dermed ikke kan tillade sig at få en abort.

I forhold til patos er emnet i sig selv et meget følsomt, der er jo tale om et fremtidigt barn. Derudover stikker han lidt til modtageren ved hans synspunkt om, at et foster er et menneske

og ved at fortage en abort i det tidlige stadie før de 12 uger er gået, hvor fosteret ikke kan klare sig udenfor livmoderen ikke gør nogen forskel

da en treårig på samme måde ikke kan klare sig selv på egen hånd ” Det må være tydeligt for enhver, at den grænse for fri abort på 12 uger

som vi har sat i Danmark, er komplet arbitrær….” derudover sætter afsenderen også meget fokus på det etiske i at få en abort, hvilket også får følelser frem i modtageren.

Kigger man på etos kommer den mest i hans måde at argumentere på, han har hans pointer på plads, hvilket munder ud i en velbegrundet holdning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu