Indledning
Vi lever I dag I et samfund hvor der er modsatrettede holdninger til hvorvidt man skal have retten til at få fortaget en abort eller ikke.

Diskussion gå på hvorvidt kvinder har lov til at bestemme over deres egen krop, eller om fosteret skal leve.

Den hermoniske diskurs i samfundet er at kvinder har ret til at bestemme over egen krop, men der er nogen der udfordrer denne diskurs.

Ketty Dahls kronik “Samfundsetikken udhules. Abort er blot et behageligt alternativt ord for drab”, bragt i Kristeligt Dagblad (28. maj, 2013), taler opimod den hermoniske diskurs.

Uddrag
Hele Ketty Dahls kronik er bygget op om, hendes grundtanke som er, at man dræber et andet menneske når man får en abort, og at hun er imod dette.

Det handler meget om liv og død, som er to modsætninger, der tilsammen danner et antagonismepar.

Kvinders ret har ændret sig meget med tiden, og fremstår derfor som en flydende betegner. I gamle dage mente man ikke at kvinden havde ret til selv at bestemme om man ønskede en abort eller ikke.

Man måtte ikke få børn uden for ægteskab, for ellers ville man blive udstødt i samfundet.

Kvinderne måtte derfor søge til hemmelige læger, hvor de risikerede at dø under indgrebet, eller dræbe deres barn så ingen fandt ud af det. I dag er det anderledes.

Kvinderne må selv bestemme over deres egen krop. Ketty er dog uenig i denne udvikling: ”Det, man fjerner ved abort, er et menneskes liv, uanset hvilke ordkrumspring man bruger om det, og uanset hvilket stadie dette menneske er på” (s. 14, l. 3-5).

Ketty Dahl er meget Bias. Hun mener at hvis man er blevet gravid uanset omstædnighederne, så 2 er man forpligtet til at beholde barnet.

Ketty har derfor heller ikke helt den samme tankegang som I gamle dage, hvor man blev udstødt hvis man fik barn uden for ægteskab.

Ketty mener, at hvis man er klar til at være intim, så er man også klar til at tage konsekvensen af det.