Indledning
“FORDYBELSE ER en luksusvare, som nærvær er. At kunne fordybe sig uforstyrret i et emne, en samtale, et selskab, en bog, en film, – i snart sagt hvad som helst, kan jo ikke la’ sig gi’ sig

hvis man hele tiden skal afbrydes af en medbragt freds forstyrrer, hvor man glemmer at trykke på slå fra-knappen.”

Dette citat er af Peter Olesen fra hans kronik "Mobiltelefonens mange forbandelser", som er trykt marts 2018 i Politiken.

Peter Olesen oplever et stigende problem i nutidens Danmark, nemlig mobiltelefoner. De påvirker vores nærvær og tilstedeværelse alle vores vågne timer og vi kan ikke slippe det apparat uanset hvad.

Uddrag
“ Men behøver den være med overalt, altid og hele tiden?”(299). Han understøtter situationen og sin frustration over det voldsomme og forskruede brug af de altid medbragte apparater.

Peter Olesen formår at sætte læseren ind i situationen, ved at fortælle og formidle de mange dårlige oplevelser han har haft med brugen af mobiltelefonen.

Sproget i kronikken er skrevet i hverdagssprog, men Peter olesen har valgt at anvende fremmedord forskellige steder i teksten: “Moro”(122) “ramaskrig “(216) “bacillen”(304) “inficeret”(305).

Disse eksempler hæver tekstens stilleje, da det ellers havde været lavt stilleje, anvendelsen af fremmedord hæver stillejet.

Derfor er sprogets stilleje hverken højt eller lavt, men et sted imellem da teksten kan læses af mange målgrupper. Han anvender billedsprog i kronikken, med brugen af sammenligninger: “...og straks svare på alt mellem himmel og jord”(174).

Her er et eksempel på billedsprog, da realplanet er “ at man skal svare” og billedplanet er “himmel og jord”.

Det skaber en situation for læseren, hvor læseren kan læse, fortolke og tænke over betydningen. Olesen anvender sproglige billeder:

”Mobil- telefonens mange forbandelser”(overskrift). Dette citat er et sprogligt billede, som er en metafor. Realplanet er mobiltelefonen og forbandelser er billedplanet.

Konnotationen i metaforen er forbandelsen, og det er for at beskrive mobilens overtagelse af vores tid og nærvær.