Opgavebeskrivelse
Jeg vil redegøre for de typiske udfordringer, som prægede danskerne under industrialiseringen.

- Dernæst vil jeg analysere ’’På Grund’’ med henblik på at klarlægge det psykiske og fysiske aspekt ved rejsen og efterfølgende bosættelse i Amerika.
- Afslutningsvis vil jeg vurdere, hvad der ligger til grund for den forholdsvis lille udvandring fra Danmark, modsat de store udvandringer fra naboerne Sverige og Norge.

Problemformulering
Denne opgave indeholder både Dansk og Historie og tager udgangspunkt i følgende problemstilling:

• Hvad ligger til grund for den store danske emigration til Amerika i slutningen af 1800- tallet?

Indledning
Jeg har valgt at skrive om emnet ’Udvandring’, som tager udgangspunkt i udvandringen fra Danmark til Amerika under industrialiseringen. Jeg synes det er et spændende emne, da den europæiske udvandring til Amerika har haft kæmpe betydning for hele verdenshistorien.

Den danske udvandring har selvfølgelig ikke ændret verdenshistorien i høj grad, men herhjemme i Danmark har det haft stor betydning. Emnet er tilmed relevant for begge fag, da litteraturen spillede en stor rolle bag ideerne, om at emigrere til Amerika.

Indholdsfortegnelse
Indledning ...................................................................................................................................................... 2
Problemformulering ..................................................................................................................................... 2
Underspørgsmål ............................................................................................................................... 2
Metodeovervejelse ...................................................................................................................................... 3
Redegørelse af udfordringerne under industrialiseringen..................................................................... 3
Analyse af Johan Skjoldborgs fortælling ́ ́På Grund ́ ́ ............................................................................ 5
Vurdering af Norge og Sveriges udvandringer......................................................................................... 7
Konklusion ...................................................................................................................................................... 9
Litteraturliste ............................................................................................................................................... 10

Uddrag
De første afgange til Amerika fra Europa foregik via sejlskibe, som var det eneste mulige transportmiddel i første halvdel af 1800-tallet. Der ventede en lang tur over Atlanterhavet på 4-8 uger i ofte farligt vejr. Billetterne kostede tilmed et beløb, som næsten flugtede med en gennemsnitlig årsløn for en dansk landarbejder.

De fattige passagerer blev anbragt i overfyldte og uhygiejniske baraklignende aflukker under dækket. Frisk mad var der intet af, og sygdom var udbredt i stor stil, med hyppige dødsfald ombord. Efter udviklingen af dampskibe blev forholdene forbedret og dødsfald forekom sjældent. Turene tog op mod 10 dage.

Jeg vil i dette afsnit analysere hvilke konsekvenser rejsen til Amerika og den efterfølgende bosættelse gav emigranterne fysisk og psykisk, og hvilke tanker man havde gjort sig før, man tog afsted. Det vil jeg gøre ved at analysere og fortolke Johan Skjoldborgs fortælling ’’På grund’’ fra 1893. Jeg vil have fokus på hvordan fortællingens hovedperson ́ ́Jens Brun ́ ́, samt hans familie bliver påvirket.

Jeg vil tilmed også benytte, artiklen omhandlende dansk emigration af Museum of Danish America.

’’På grund’’ er en fortælling, som foregår under industrialiseringen. Den handler om Jens Brun, som er født og opvokset i Tåstrup by ved Limfjorden. Jens er en hårdtarbejdende og elskværdig person, som gør sit bedste for at skabe et indholdsrigt liv for sine tre små børn10, heriblandt den formodede yndling Kristen11 og hustruen Marie.

I novellen møder man udover hoverpersonen Jens og hans familie en del af Tåstrup bys indbyggere. Det første bekendtskab man får, er Jens Bruns arbejdsgiver gårdmanden Søren Pedersen.

Fortællingen kaster læseren ind i en handling, hvor den gode Jens Brun arbejder hårdt som han plejer, mens den velhavende gårdmand Søren Pedersen gør ham selskab. Mens Jens slider, kommer Søren med spydige udtalelser, hvilket næppe er første gang.

Mens den nyttige Jens svarer igen med et smil på læben, svarer Søren stødt og spydigt tilbage: ’’Ja, ja farlil, [...] du står og tjener dig en god dagløn, bette far! Bak! Bak!... Men det kan da ikke rage så vidt! [...] Du forstår nu alting på din måde – hva’? Bak!’’.

Det er godt venskabeligt lir, men det er også til at misforstå, da gårdmanden er ret grov og provokerende i sine udtalelser, men eftersom han hjælper Jens med at rejse til Amerika, må det betyde, at de har et godt venskab, hvilket også tyder på, at Jens er vellidt i byen, da han er venner med en af ’’de store kanoner’’.

Jens er nemlig fattig trods alt det hårde arbejde. Modsat mange af sine landsmænd mangler Jens ikke arbejde, - tværtimod... men han får en meget lav løn. Jens ser dog en mulighed i alle udfordringer, og planlægger nye tiltag til byen, såsom en forbedret skydebane samtidig kreerer han ting, som for eksempel byens første flagstang.

Jens Brun er faktisk en meget rolig person, som ikke kender til andet end hårdt arbejde. Det hårde arbejde lader dog også til at påvirke hans krop en del, men han er stadig ung, så helt udkørt er han ikke, i hvert fald i starten af fortællingen.

Det som sårer Jens mest er derimod Maries psykiske og fysiske problemer16. Livet i fattigdom tager især hårdt på hende, da hun ikke får en tilstrækkelig mængde eller kvalitet af mad. Efter lægens konstatering af Maries tilstand, er Jens derfor nødt til at arbejde overstregs for at tjene penge nok til at købe bedre mad.